funktioner - personal

Allt du behöver

Nedan listas alla funktioner som ingår i Personal.

Avstämningsrapporter
Fasta rapporter som hjälper till i avstämningsarbetet kring lön. Möjlighet att skapa egna rapporter. Varningar och informationstexter i systemet för att underlätta lönehanteringen. FAQ:er för specifika lönehanteringar.
Arbetsgivarintyg
Enkelt sätt att ta ut arbetsgivarintyg. Integration mot Arbetsgivarintyg.nu
Anställningsbevis
Enkelt att skapa anställningsbevis då dessa populeras med information från anställningen
Export bokföring
SIE-fil. Lönestatistik som ska rapporteras till olika instanser på löneområdet som t ex FORA-rapport
Bokföringsunderlag per bolag
Klicka på ett konto för att direkt se vilka personer och lönehändelser som påverkar bokföringsposten
Lönespecifikation
Skicka lönespecifikationer på ett säkert sätt med en länk till den anställdes portal där lönespecifikationen laddas upp
Arbetsgivardeklaration
Arbetsgivardeklaration på individnivå - översikt och skapande av AGI-fil för uppladdning på Skatteverket
Bankfiler
Format: KI, SUS och LB samt nya standardformatet “bankfil XML” ISO 20022
Utbetalningslista
Utbetalningslista visar månadens utbetalningar, om det ser bra ut verkställer man månaden
Varningslistan
Varningslistan visar vad som eventuellt behöver åtgärdas eller bör uppmärksammas innan månaden kan verkställas. Funktion med genväg till området/anställd som behöver åtgärdas
Intuitiv lönehantering
Intuitiv lönehantering där flikarna för de olika momenten är placerade i den ordning de bör hanteras
Översikt
Översikt över årets månader med både löneperiod och utbetalningsdatum samt tydlig status på vilka månader som är verkställda
Semesteromställning
Slutlönefunktion. Enkelt att göra slutlön då alla slutlönesaldon hanteras i funktionen Slutlön.
Tillägg
Registrera tillfälligt tillägg eller avdrag som ska löpa under flera månader. Översikt på alla registrerade tillägg och avdrag.
Frånvarohantering
Planläggning av frånvaro enligt schema, sysselsättningsgrad eller manuellt. Se och hantera inrapporterad frånvaro. Kopiera frånvaro. Godkänna-funktion på varje frånvaro. Översikt på all registrerad frånvaro.
Bokföringsunderlag
Per anställd. Separat flik för saldon både perioden & årsbalans
Timrapport summering
Stämplad tid, OB-tid, kost, frånvarotimmar, övertid, timbank, semester etc.
Hantering & Flöden
Enkel hantering och flöde för godkännande av lönesammanfattningar
Snabblänkar
För att redigera lönehändelser, kontonummer, skatteinställningar och meddelande på lönespecifiationen
Lönesammanfattning
Visar alla lönehändelser, tex. utvalda saldon, varningar etc
Inställningar löner
Fördelning av lönekostnader för specifik anställd. Kostnadsställe som lönekostnader ska ha för specifik anställd. Inställning för lönebidrag.
Anställningsuppgifter
Inställningar enligt lag- och avtalskrav. Stöd för Visita-Unionen, Visita-HRF.
Registrering
Personuppgifter, skatt & jämkningar
Anställningar
Importera personuppgifter från portalen. Översikt för anställningar som behöver kompletteras. Filterfunktion för personallista.
Skattetabeller
Importera skattetabeller via öppet API, inklusive automatisk bevakning av ändringar
Dricks App
Personalen har tillgång till en app där de enkelt kan följa planerade utbetalningar samt sammanställa utbetalad dricks per arbetsplats
Rapport & Historik
Följa drickshändelser i systemet
Betala ut dricks
Välj att betala ut dricks kontant eller betala ut med bankfil
Fördelning dricks
Standardfördelning enligt mall eller modifiera enskilt i drickspottar. Möjlighet att ångra en fördelning.
Dricks
Få in dricks direkt från kassasystemet
Signerade dokument
Sparas för enkel åtkomst per anställd, tillgång via appen.
Resursplanera
Underlag för att kunna utvärdera bokningsverksamheten
Bokningsbeläggning
Se bokningsbeläggning i schemat för vald restaurang
Se schemaläggning
För vald restaurang/enhet
Redovisningsfil
Reskontra och export av redovisningsfil
Företagsdokument
Funktion för att lägga upp egna dokument för signering
Systemspecifika inställningar
Per kategori: Intyg, Avtal & Policy (påminnelse, dagar till förfall, signerande parter och eventuella bilagor).
Scrive
Integration mot Scrive för att enkelt kunna signera avtal och intyg elektroniskt
Funktioner för anställda
Se när de ska arbeta och på vilken station. Byta pass eller önska att bli av med passet. Söka tillgängliga pass. Markera sig som otillgänglig, lägga in sin egen frånvaro eller önska frånvaro. Se hur de ligger till inom en period. Läsa meddelanden. Ändra uppgifter om sig själv. Byta språk.
Nyheter & dokument
Publicera nyheter & dokument till de anställda
Kommunikation
Skicka e-post, sms eller meddelanden till personalappen
Stämpelklocka
Stämpla in & ut enligt schema. Registrera anställda. Lämna meddelande. Välja station. Se personalliggaren. Stämpla in med kod eller personnummer.
Stämpelklocka mjukvara
Fungerar på IOS eller i Windows
Personalliggare
Se vilka som jobbar just nu och historiskt sett jobbat samt spårning över hur deras pass ändrats.
Inställningar pass
Markera kopiera och klistra in pass. Dela upp pass mellan stationer. Kommentera på arbetspass. Spåra historik på arbetspass.
Avstämning
Funktion för att stämma av perioder att vi schemalägger korrekt och den som arbetar jobbar som den ska. Rätta och korrigera tider. Ändra rast & matavdrag. Lägg in frånvaro. Flytta pass etc.
Informera om pass
Funktion för att informera den anställda om passen via sms, pushnotiser eller mejl
Schablonkostnader
Kostnadsinställningar för schablonkostnader
Schema inställningar
Inställningar för att styra vem som göra vad i schemats inställningar
Skriv ut schemat
Olika sätt att skriva ut schemat
Arbetstidsregler
Funktion för att se om man bryter mot arbetstidsregler
Schema längre period
Skapa schema för flera veckor baserat på mallar eller existerande schema
Mallar av schemat
Spara och använda mallar av schemat
Märka passen
Skapa och sätta fördefinierade märkningar på passen
Anteckningar
På olika nivåer som den anställda kan ta del av
Bemanningsgrad
En graf visar bemanning och förväntad försäljning per station och dag
Byta pass
Anställda kan byta pass med varandra och önska att slippa jobba ett datum de är schemalagda
Hantera frånvaro
Se och hantera när anställda söker frånvaro, de kan lägga sig som tillgängliga eller ej tillgängliga
Skapa pass
Som sedan kan sökas av personalen
Frånvaro
Kan läggas och ses direkt i schemat
Prognos
Försäljning & löneprocent - kan läggas på olika nivåer och sätt.
Överblicka schemat
Se schemalagd tid summerat på den anställda eller stationen. Se kostnaden per station och dag. Se prognosen i schemat. Se löneprocenten i schemat. Se bokningsläget i schemat.
Behovs-schema
Schemalägga personer eller yrken som sedan kan ersättas av personer
Skapa schema veckovis eller periodvis
Olika vyer för tid, stationer och personrader. Går att schemalägga på olika stationer och olika nivåer i organisationen.

Vi stöttar er hela vägen!

Vill du veta mer om hur vi kan hjälpa till att effektivisera er verksamhet och öka lönsamheten?