Sekretess & GDPR.

Här finner du information om hur vi arbetar med GDPR.

Dokument


GDPR Lathund – Dataskydd för krögare

GDPR & Caspeco – Vanliga frågor

Kravspecifikation Caspeco

Allmänna villkor

Manual Caspeco Checkout 2020

PERSONALAPP - SEKRETESSPOLICY

Information om behandling av personuppgifter

Denna applikation tillhandahålls till via Caspeco AB till Caspeco AB:s kunders anställda. Caspeco AB är i denna behandling av personuppgifter personuppgiftsbiträde och kunderna är respektive personuppgiftsansvarig. Det innebär att Caspeco AB endast behandlar dina uppgifter på instruktioner av din arbetsgivare, vilka i sin tur behandlar dina personuppgifter på grundval av anställningsavtalet. Vill du ha mer information om din arbetsgivares behandling av dina personuppgifter hänvisas du till din närmaste chef.

För att tillhandahålla tjänsten i denna applikation kommer Caspeco AB behandla följande personuppgifter:

  • Användaruppgifter (e-postadress m.m)
  • Anställningsuppgifter (namn, adress, m.m)
  • Arbetstider (inkluderar frånvaro och semester)
  • Anställningsdokument & lönespecar


Dina uppgifter delas med våra underbiträden för att kunna leverera vår applikation, men behandlas inte vidare av dem för något annat ändamål. Dina uppgifter överförs inte till tredjeland.

Caspeco AB kommer att behålla dina uppgifter så länge som vi har avtal med din arbetsgivare och därefter att sparas för olika lagkrav. När den tiden har passerat kommer dina personuppgifter att raderas. Du har rätt att kostnadsfritt få information om vilka personuppgifter som förekommer om dig i din arbetsgivares och Caspeco AB:s verksamhet. Om du anser att en uppgift om dig är felaktig eller missvisande bör du höra av dig på en gång.

All behandling av personuppgifter sker i enlighet med bestämmelserna i dataskyddslagstiftningen. Har du någon fråga om hur Caspeco AB behandlar dina personuppgifter är du välkommen att höra av dig.

Kontakt
gdpr@caspeco.se
018-10 00 18

Vi stöttar er hela vägen!

Vill du veta mer om hur vi kan hjälpa till att effektivisera er verksamhet och öka lönsamheten?