Support

Caspecos support hjälper till och svarar på frågor om allt från sjuklön och schemafrågor till tekniska systemfrågor. Med hjälp av TeamViewer kan vi ansluta till din dator för att kunna ge en mer effektiv support.

Support tel: 018-10 00 18
Support mejl: info@caspeco.se

Vi har öppet helgfria vardagar kl 9.00–16.30

Jourtelefon för akuta driftproblem utanför kontorstid: 018-10 01 81

Obs! Jourtelefonen hanterar endast akuta driftproblem. Generella frågor eller annan hjälp med system som inte anses driftkritiskt hänvisas till ordinarie öppettider.

Vi stöttar er hela vägen!

Vill du veta mer om hur vi kan hjälpa till att effektivisera er verksamhet och öka lönsamheten?