Waynes Coffee

Waynes Coffee väljer Caspeco som ny systemleverantör!

Press
Nyheter

Caspeco säkrar Waynes driftssystem efter Leeroys plötsliga konkurs. Det står nu klart efter förhandlingar där Caspeco blir ny systemleverantör till Waynes 72 enheter i Sverige i flera år framåt. Båda parter ser positivt på framtiden.”Vi är väldigt glada över det nya samarbetet med Caspeco. Efter en oviss tid kan vi nu andas ut och bygga vidare på vår gästupplevelse.”, säger Waynes VD Fredrik Holmstedt.

När kassasystemsleverantören Leeroy Group AB lämnade in konkursansökan i slutet av 2022 var framtiden oviss för många av deras kunder, exempelvis Waynes som använder kassasystemet på deras 72 enheter runt om i Sverige. 

Plötsliga konkurser som denna synliggör vilken central del systemen har i branschen. Många verksamheter är helt beroende av sin systemdrift för att ens kunna öppna för dagen. Något som i sin tur sätter höga krav på valet av systemleverantör.

”Det är självklart tråkigt när en leverantör går i konkurs, men nu ser vi chansen att förnya och förbättra vår systemanvändning. Avtalet med Caspeco möjliggör nya vägar fram för att utveckla verksamheten till gagn för ägare, kunder och inte minst våra hundratals franchisetagare och medarbetare.”, säger Waynes VD Fredrik Holmstedt.

Utöver kassasystem inbegriper avtalet även bokningssystem, personalsystem och analyssystem - en systemlösning som går under namnet Caspeco 360 och erbjuder en bredd som Waynes ser stora möjligheter med. Glädjande nyheter för Caspeco och Waynes som båda kommer ut starkare. 

"Självfallet är vi både stolta och glada att få samarbeta med en av Sveriges största och bästa cafékedjor. Att få lösa utmaningar tillsammans med Waynes stämmer verkligen med vårt motto "Av krögare, för krögare", säger Caspecos VD Krister Fingal.