Personalsystem restaurang

Restaurangkedjan Pinchos förlänger sitt samarbete med Caspeco

Lönsamhet
Press

Pinchos, en av Sveriges största restaurangkedjor konstaterar nu att de förlänger sitt samarbete med sin leverantör av personalsystem, Caspeco. Samarbetet, som sträcker sig tillbaka flera år, har resulterat i ett lönsamt samarbete som parterna nu väljer att förlänga.

Pinchos har sedan starten 2012 växt sig till en av landets största kedjor och har idag över 75 restauranger runt om i Norden. En framfart som ställt höga krav på effektiv och lönsam personalhanteringen inom organisationen. Nu väljer Pinchos att förlänga samarbetet med Caspeco som de senaste åren har levererat personalsystem till deras verksamhet.

Vi väljer att förlänga vårt avtal med Caspeco och är nöjda med det stöd som verktyget ger oss för att planera och följa upp hur vi bemannar. Genom bra verktyg kan vi optimera schemaläggning och följa upp systematiskt vilket ger våra restauranger bättre förutsättningar att leverera lönsamhet. På kedjenivå ger verktyget oss också förutsättningar att på aggregerad nivå analysera och vidareutveckla våra rutiner, säger Patrik Back CEO, Pincho Nation

Samarbetet kommer att fortsätta de kommande två åren och innefattar Caspecos Personalsystem som gör det möjligt för Pinchos att administrera allt från schemaläggning mot AI-prognoser, uppföljning av nyckeltal i driften och drickshantering till anställningsavtal och löneutbetalningar.

–Vi är stolta över det fortsatta förtroendet. Nu ser vi fram emot att fortsätta utveckla vår relation med Pinchos och att hjälpa dem att driva sin verksamhet framåt, säger Daniel Tallbo, Key Account Manager på Caspeco.