Intranät i 2023: Tänd motivationens gnista, minska kostnader och öka din produktivitet

Personal
Lönsamhet

Syfte, syfte, syfte 🎯

Generation Z och millennials har en stor egenskap gemensamt, de söker gemenskap och och ett större syfte i deras arbete. Om du inte ger dem en motivationsfaktor utöver deras lön, kan du lika bra vinka adjö till dem 👋, och acceptera den inkommande kostnaden💸 för att konsekvent ersätta dem.

Så, vad kan du göra för att behålla dina anställda längre och således minska din totala kostnad?

Inre motivation är nyckeln. Fråga dig själv följande; Vad är syftet bakom ditt företag? Vad försöker du uppnå utöver att servera en hamburgare? Varför öppnade du din restaurang? Hur engagerar du dina anställda?

Är du inte övertygad? Gallup, ett ledande undersökningsföretag, visade upp ett starkt samband mellan medarbetarengagemang och resultat. Top 25% av de mest engagerade arbetsplatserna har i genomsnitt 18% högre produktivitet.

Engagemang = Produktivitet = Intäkter 🚀

Om du inte redan kände till ovanstående, hoppas vi att det gav dig insikter om varför du bör digitalisera ditt syfte och sprida budskapet till hela ditt företag. Nästa naturliga steg blir givetvis; hur kan du sprida ditt budskap och engagera dina anställda?

Det finns såklart flera sätt, och ett av dem är att se till att du har en bra informations- och kommunikationsplattform, eller som vi kallar det, ett socialt intranät. Kort är gott, och här har du en snabb sammanfattning av några av de viktigaste fördelarna:

 1. Bättre tillgång till information: En intranätlösning kan bli en centraliserad virtuell miljö ("ett nav") där alla anställda får enkel tillgång till viktig information och resurser, såsom rutiner, arbetsflöden, personalhandböcker och policyer. Dessutom kan genvägar genom integrationer ta dig från och till andra system, busenkelt!
 2. Förbättrad kommunikation: Tillgång till information är en sak, men med rätt kommunikationskanaler, chattar, inlägg eller andra typer av forum kan anställda också uppleva ett enklare samarbete eftersom de hittar det de behöver snabbare och till vem de ska nå ut till.
 3. Ökad effektivitet: Samarbetet som nämns ovan ökar redan effektiviteten och således ökar även produktiviteten eftersom ett intranät också kan effektivisera processer och automatisera specifika uppgifter, vilket minskar tid och resurser som krävs för att slutföra de typiska dagliga uppgifterna.
 4. Förbättrad kunskapshantering: Som nämnt, bättre tillgång till information gör att anställda kan agera snabbare. Med det, och med rätt tankesätt i organisationen, kan medarbetarna också bli ett bättre kunskapsnätverk för varandra genom att dela expertis och best practice i olika kanaler.
 5. Öka medarbetarnas engagemang: Ett bra intranät bygger på ovanstående och kan främja en känsla av tillhörighet, gemenskap och engagera medarbetarna med varandra, vilket ger en grund för innovation och samarbete och 18% bättre produktivitet. 😉
 6. Förbättrad säkerhet: Privata sociala medier tenderar att användas av företag för intern kommunikation. Det är helt enkelt en mardröm för säkerheten på grund av GDPR, och det faktum att du inte äger data.

Vad ska jag tänka på när jag väljer ett program för engagemang? 🤔

Varje företag är unikt, med sina egna utmaningar, begränsningar och idéer om vad som krävs. Därför har vi listat en allmän lista som vi anser att du bör ha i åtanke, utan särskild ordning:

 • Användbarhet: Programmet är till för medarbetaren, därför bör det fungera för alla tekniska nivåer. Lätt att använda, lätt att navigera och med ett användarvänligt gränssnitt är ett krav du måste ha i åtanke.
 • Skalbarhet: När du växer bör plattformen enkelt kunna växa med dig. Välj därför en plattform där inställningarna snabbt anpassar sig till nya medarbetare och platser, som t.ex. automatiskt medlemskap i grupper.
 • Integration: Best-of-breed eller suitelösning? Alltid den svåra frågan. Oavsett vad du går efter är integrationer en nyckel då det möjliggör enkel navigering mellan dina tjänster. Är det inte enkelt så kommer dina digitala system inte användas.
 • Tillgänglighet: Endast webbplats? Glöm det! Plattformen måste vara tillgänglig från vilken enhet som helst, från var som helst och push notifikationer är ett måste.
 • Kostnadseffektivt: Att spendera pengar på ett intranät bör vara i linje med dina mål och de föreslagna fördelarna så att du ser ett positivt netto förhållande mellan intranätet och de anställdas användning. Det ska heller inte kosta något att komma igång.
 • Anpassningsbarhet: Varje organisation är unik, därför måste du kunna anpassa ditt intranät till dina specifika organisationsbehov.

I den här artikeln ville vi bara ge dig det enkla om "varför" du behöver engagera din arbetsstyrka och "vilka" kriterier du bör ha i åtanke. Det kan vara utgångspunkten för din resa att hitta ett intranät, eller så är det nog för att komma igång. Hur som helst hoppas vi att det ger dig insikter om vikten av att alltid ligga i den tekniska framkant för att säkerställa långsiktig tillväxt för din organisation!

Hitta fler insikter kring intranät hos Ziik📣