system restaurang

Hur väljer man systemleverantör?  

Krister Fingal
Lönsamhet

För det första är det så klart viktigt att systemet har de funktioner ni behöver  – men precis lika viktigt är det att undersöka leverantören i sig. Systemet måste ju överleva på sikt, utvecklas i takt med tiden och erbjuda bra service och hjälp på vägen. Här är sex sätt att undersöka om systemleverantören är rätt för er.

Storlek

Stora leverantörer har fördelen att ha stora resurser och bred funktionalitet – och leverantören kommer sannolikt att finnas kvar om några år. Nackdelen med en stor leverantör är att engagemang och lyhördhet för just dina önskemål riskerar att vara lågt. Kan du hitta en partner som är ”lagom stor” är detta ofta det bästa – här möts ofta funktionalitet och riktigt bra service. 

Geografi

Vi lever i en globaliserad värld och varor och tjänster kan köpas från alla möjliga håll. Av många olika skäl (miljö, etik, kultur, kontroll) kan det dock vara klokt att välja en partner som är nära geografiskt. Detta är inte minst sant när det gäller affärssystem för er inom besöksnäringen. Regler, lagar och behov ser olika ut i olika länder, och dessutom är kommunikationen mellan er och leverantören en viktig punkt – och den blir lättare om ni pratar samma språk.  

Support

Letar du efter ett simpelt system kanske inte support är en viktig fråga. Men så fort systemet är viktigt och något mer omfattande blir support och utbildning nödvändigt att belysa. Supportens öppettider och språk – och i vilka kanaler ni kan nå dem – är tre huvudfrågor. Men du bör även undersöka hur viktig din leverantör verkar tycka att support är: jobbar de med personlig service, framhävs support som en fördel, hur ser deras kanaler ut för support etc?

Partners 

En intressant fråga för framtiden kan vara vilka partners/nätverk systemet fungerar i. Ditt system ska hjälpa dig att utvecklas och då kan även andra lösningar och integrationsmöjligheter i systemets “närhet” göra så.

Referenser

En enkelt sätt att bilda sig en uppfattning om en framtida partner är att fråga existerande kunder vad de tycker. Det är viktigt att du bildar dig en egen uppfattning och inte bara får standardsvar från de kunder som den eventuella leverantören skickar fram. Ställ dina egna kritiska frågor, gärna till referenskunder ni själva hittat. 

Helhet vs. enskilda delar 

En sista punkt, innan det är dags att titta på själva systemen, är att se till leverantörens samlade erbjudande. Vilka av era behov kan leverantören täcka? Fördelen med att använda flera system från samma leverantör är flera –  systemen kommer förhoppningsvis att vara gjorda för att interagera smart med varandra och supportärenden blir klart lättare att hantera när olika leverantörer inte kan “Skylla” på varandra. Baksidan på medaljen kan vara att du har ”alla ägg i samma korg” och blir beroende av en aktör. Så undersök noggrant att det är en leverantör du är bekväm med i ett långsiktigt samarbete – för samarbete är faktiskt vad det ska handla om.