Personalsystem för restauranger, hotell, caféer och barer

Hur ett personalsystem kan öka lönsamheten

Erik Friberg
Personal
Lönsamhet

Öka lönsamheten för din restaurang

Ett bra personalsystem kan höja er lönsamhet på två sätt; det sparar tid som ni kan lägga på andra värdefulla aktiviteter och det hjälper er att optimera er drift.

Båda dessa effekter blir dessutom förstärkta när ni kan koppla ihop personalsystemet med andra produktions- och affärssystem som till exempel kassa, bokning och analys. Rätt gjort växer dessa system ihop till en väl fungerande helhet med den funktionalitet just ni behöver. Här är några exempel på funktionalitet som kan spara tid och optimera bemanning och drift.

Funktioner som sparar tid

  • Alla lagar, regler och kollektivavtalsbestämmelser finns förinställda i samtliga system.
  • Enkla och tydliga gränssnitt som gör arbetet effektivt och minskar risken för misstag och frustration.
  • Kommunikation och styrning via app: till exempel ansökningsbara pass, schemaläggning, godkännande av tider och frånvaro och mycket mer. När ni och medarbetarna kan styra mycket med telefon och app sparar ni tid och energi till annat.
  • Support som svarar snabbt och hjälpsamt. Detta är inte kopplat till själva systemet, men är likväl en oerhört viktig parameter när ni ska välja system.

Funktioner som optimerar verksamheten

  • Möjligheten att se kostnaden för ett pass när du schemalägger det. På samma sätt möjligheten att schemalägga utifrån prognoser och att kunna se löneprocenten för en given schemaläggning.
  • Möjligheten att direkt i schemaläggningen kunna se hur många timmar du kan lägga ut för att hålla en viss lönsprocent.
  • En stämpelklocka som föreslår att stämpla in enligt schema om någon kommer tidigt till arbetet, samma sak om de går sent.
  • Verktyg som kan följa upp hur någon jobbar enligt den avtalade tiden. Detta för att undvika att någon jobbar för mycket eller för lite – och kostnaderna som det kan medföra.
  • De system som kan klara av det här och mer därtill är sällan de billigaste på marknaden, men de är ofta de mest prisvärda ändå. De skapar nämligen förutsättningar för att ta bättre affärsbeslut och frigör tid som ni kan lägga på försäljning och kundvård.