AI restaurang

AI:s roll i framtidens restaurang

Lönsamhet

Artificiell intelligens (AI) har gradvis gjort sitt intåg i restaurangbranschen och erbjuder krögare chansen till nya arbetssätt. För de verksamheter som kan dra nytta av teknologin och applicera den på rätt sätt, öppnar sig en rad möjligheter. Denna artikel utforskar de första stegen som restaurangbranschen tar för att integrera AI och hur det kan påverka framtiden för restaurangbranschen.

 

Artificiell intelligens i restaurangbranschen
Låter det som en dålig scifi-film? Eller låter det helt naturligt? AI är på många sätt en vattendelare, men alldeles säkert är att AI är på väg in i restaurangbranschen.

Som ett första steg har vi sedan en tid tillbaka lanserat tjänsten AI-prognoser som en del av Caspeco AnalysPrognoserna använder AI-modeller för att kombinera historisk försäljningsdata med externa faktorer för att på bästa sätt förutse framtida försäljning. På så sätt kan våra kunder få ett underlag att ta ställning till innan de schemalägger eller lägger beställningar. 

Analysen är ett sätt AI redan nu kan underlätta för våra kunder, men inom en snar framtid kommer vi lansera ytterligare AI-verktyg. Dessa verktyg kommer kunna underlätta i schemaläggningen och ger personal möjligheten att automatisera rutinmässiga och tidskrävande uppgifter. Tanken är att verktygen ska kunna frigöra tid för restaurangpersonal, så de kan fokusera på mer kreativa och serviceorienterade uppgifter.

Varför AI?

För oss på Caspeco är målet alltid att kunna erbjuda våra kunder bättre och mer lönsamma tjänster. Vi ser implementeringen av AI som en del i det målet. Genom att införa AI-teknik i våra tjänster kan vi hitta nya vägar och arbetssätt som gynnar både kunder och branschen i stort.

Vi är övertygade om att vi som har ett ben i service och ett annat i teknik sitter på en unik möjlighet att kombinera de två, på ett sätt som kan ge ett värde för branschen i stort.


Möjligheter

AI har en stor potential att underlätta rutinmässiga och tidskrävande aktiviteter. Det kan minska risken för fel och frigöra tid och resurser för mer kreativa och värdeskapande uppgifter.

Redan nu finns det verksamheter som testar nya sätt att effektivisera sina verksamheter. Ett sådant sätt är AI för menyoptimering och inventering. Med hjälp av AI kan restauranger få förslag på vilka rätter som ska inkluderas i menyn och vilka ingredienser som behöver beställas.

En annan intressant möjlighet med AI är gästupplevelsen i relation till lojalitet och appar. Genom att samla in och analysera data om gästen skulle AI kunna skapa individuellt anpassade rekommendationer och erbjudanden baserat på data och maskininlärning.

Det finns självklart många fler möjligheter med AI och potentialen är som tidigare nämnt stor. Med alla möjligheter är det alldeles säkert är att AI kommer ha en plats i restaurangen, men i vilken utsträckning och på vilka sätt återstår att se.

Vad gör ett bra AI?

För att ett AI ska fungera så bra som möjligt finns det några faktorer att ha i beaktning. Mängden data är en sådan faktor. Data är viktig för att utveckla och träna ett bra AI eftersom den ger algoritmer och modeller tillräckligt med information att lära. Desto mer data som finns att tillgå, desto mer omfattande och representativt blir kunskapsbanken att utgå ifrån.

En annan faktor som är minst lika viktig är sätten och inom vilka ramar det appliceras. Med det menar vi att AI:n fungerar som bäst under förutsättningen att det är integrerat med rätt verktyg, att personalen som brukar det tror på dess funktion och att det används inom ett område som kan nyttja dess fulla potential. Precis som att det är kocken och inte knivarna som skapar det som hamnar på tallriken, så är det användningen av AI och inte AI i sig som kommer diktera slutresultatet.

Framtidens restaurang

AI kommer säkerligen mötas med mixade känslor, men med tiden tror vi att AI i någon form kommer återfinnas på nästan alla restauranger – självklart i olika utsträckning beroende på verksamhet och förutsättningar.

På samma sätt som digitaliseringen ändrat administrativt arbete tror vi att AI kommer underlätta de sysslor som tidigare har krävt tid och manuellt arbete. En positiv följd av detta tror vi kommer vara minskade felmarginaler – speciellt för större kedjor som jobbar med stora inköp och mycket tidskrävande administration.

Slutligen vill vi lyfta att när ny teknik inte tas emot eller nyttjas på rätt sätt, så är det svårt att få det att fungera. Om ni som verksamhet är intresserade av att införa AI-teknik är det därför viktigt att lära sig om verktygen och kanske viktigast av allt – förankra konceptet med den personal som ska bruka den.