Hoppa till innehåll

1a) Utleggstrekk fra skatteetaten må registreres med spesielle lønnsarter ”Utleggstrekk skatteetaten” og ”Utleggstrekk prosent skatteetaten”, siden disse beløpene må være inkludert i A-meldingen OG betalingen skal gjøres sammen med skatt og arbeidsgiveravgift. Beløpet vises i ”Sammendrag a-melding” og betalingslisten for AGA / Skatt har en ny rad med beløp, mottakerkonto og KID.

1b) Uttrekksfradrag fra andre oppkrevere enn skatteetaten (for annet enn skattekrav), tex NAV, må i stedet registreres med de alternative lønnstyper ”Utleggstrekk andre” och ”Utleggstrekk prosent andre”. Disse fungerer akkurat som de gamle lønnstyper, og betaling må fortsatt håndteres manuelt.

2) ”Organisasjonsnummer for pensjonsinstitusjon (OTP)” må legges inn under ”Innstillinger” => ” Bedriftsinformasjon ” => ”Pensjon”.

3) ”Årsak til sluttdato” må oppgis for arbeidsforhold som avsluttes etter 01.12.2020.

4) ”Ansettelsestype” må angis, dette var tidligere et frivillig felt. Alla ansettelsestyper unntatt ”Fast ansatt” blir rapportert som ”Midlertidig”.

Foreløpig finner du den nye informasjonen her:

https://www.skatteetaten.no/globalassets/bedrift-og-organisasjon/arbeidsgiver/a-meldingen/nyhetsbrev/nyhetsbrev-a-ordningen-oktober-2020.pdf

Skatteetatens ”Veiledning til a-meldingen ” er i ferd med å bli oppdatert:

https://www.skatteetaten.no/bedrift-og-organisasjon/arbeidsgiver/a-meldingen/veiledning/