Hoppa till innehåll

Riksdagens beslut om att sänka arbetsgivaravgiften till 19,73 % för ungdomar som under 2021 har fyllt 18 år men inte 23 år har vunnit laga kraft per 5/2.

En systemuppdatering är gjord den 9/2 som stödjer detta.

Vad påverkas i systemen efter ändringen är gjord?
• Bokföringsunderlaget kommer att ändras.
• Underlaget till Arbetsgivardeklarationen (AGI) i systemet kommer att ändras, själva AGI-filen kommer inte att påverkas, då denna inte innehåller årsintervall.
• Systemets statistiska kostnad kommer att ändras.

Hur hanteras ändringen i systemen?
• För att ta del av ändringarna rekommenderar vi att ni öppnar och stänger december löneperiod igen.

Regeringen

Riksdagen

Skatteverket