Hoppa till innehåll

Vi vil låse opp ”Omfang” -feltet for å muliggjøre registrering av deltids permitteringer (av heltidsansatte). Deltidsansatte som er fullstendig permitterte, må fortsatt ha et omfang på 100%.

MERK: Knappen ”I henhold til stillingsprosent” tar ikke hensyn til hvordan tidligere arbeidsskift så ut, uten foreslår deltidsvakter mandag – fredag basert på den ansattes stillingsprosent og omfanget av fravær. Dette kan være nødvendig å korrigere for timelønnede deltidsansatte, dette ettersom antall dager med obligatorisk lønn avhenger av om den deltidsansatte før permitteringen arbeidet hel eller halv dag (Dagpenger timelønnede = Grunnlag for sykepenger / antall arbeidsdager i tilsvarende periode).

NHO har god informasjon om permitteringer av f.eks. deltidsansatte, se https://arbinn.nho.no/arbeidsrett/permittering/artikler/dette-ma-arbeidsgiver-betale/

Mer informasjon er tilgjengelig på: https://arbeidsgiver.nav.no/arbeidsgiver-permittering https://www.arbeidstilsynet.no/arbeidsforhold/permittering/