Hoppa till innehåll

Deltidspermittering (av heltidsansatte) kan nå registreres ved hjelp av ”Omfang”-feltet. Deltidsansatte som helt permittert, må fortsatt ha et omfang på 100%.

MERK: Knappen ”I henhold til stillingsprosent” tar ikke hensyn til hvordan tidligere arbeidsskift så ut, uten foreslår deltidsvakter mandag – fredag basert på den ansattes stillingsprosent og omfanget av fravær. Dette kan være nødvendig å korrigere for deltidspermiterte og for deltidsansatte,

Se ”i” på respektive fravær for mer informajson om lønnsarten

NHO har god informasjon om permitteringer av f.eks. deltidsansatte, se https://arbinn.nho.no/arbeidsrett/permittering/artikler/dette-ma-arbeidsgiver-betale/

Mer informasjon er tilgjengelig på: https://arbeidsgiver.nav.no/arbeidsgiver-permittering https://www.arbeidstilsynet.no/arbeidsforhold/permittering/