Hopp til innhold

PARTNERE

Like avgjørende som at vi leverer høy kvalitet på produkter og tjenester er at vi stiller like høye krav til partnerne våre som til våre egne medarbeidere. Caspeco har i dag et tjuetalls partnere, samtlige av dem nøye utvalgt og evaluert. Utgangspunktet er et kontinuerlig samarbeid: dels for å sikre leveransen, og dels for å sikre en løpende forbedring av produktene og tjenestene våre.

FIRE OMRÅDER ER ALT SOM TRENGS

Gjester

Kasse

Personale

Analyse

Vi kan gjerne kontakte deg for å fortelle mer