Hopp til innhold

KUNDEATTESTER

”Vi har cirka 50 restauranter, men bruker bare ett system for å holde rede på lønn, daglig økonomistyring og bordreservasjoner: Caspeco.”

NICLAS MÖLLER, ADM.DIR., HARRYS KROGAR AB
Oscar-Svanström

Oscar Svanström

Driftssjef, Bishops Arms

”For oss som har kroer fra Kiruna i nord til Lund i sør er Caspeco uvurderlig. Allerede i 2007 innledet vi et samarbeid med Caspeco, som da var et veldig lite selskap, men som hadde store visjoner og en jordnær filosofi med et stort personlig engasjement.

Vi har vokst kraftig siden den gang og er nå, det tør jeg påstå, et av Sveriges mest lønnsomme restaurantselskaper. I takt med at vi har vokst og har stilt høyere krav, har også Caspeco gjort det samme. Caspeco har vært svært lydhøre, men også kritisk gransket de ideene vi har hatt om systemutvikling. I dag har vi et komplett verktøy for den daglige økonomistyringen på samtlige enheter rundt om i landet.

Det systemet i dag oppleves som komplett, betyr ikke at dialogen om nye ideer og forbedringer har stilnet – tvert imot. Små forbedringer av systemer og arbeidsmetoder er en løpende prosess mellom oss og Caspeco.".

KATARINA FINGAL, ADM.DIR., JOHN BAUER HOTEL, JÖNKÖPING

"Vi skaffet oss Caspeco for å slå sammen personallisten med tider og lønn, og det viste seg å fungere perfekt. Den investeringen tjente vi inn umiddelbart. Det er fantastisk å kunne hente ut personalprosenten hver dag. Det er et kjempebra verktøy som gjør at vi får mye bedre kontroll. Dessuten er det veldig greit at lønningene kan klargjøres på direkten."

NICLAS MÖLLER, ADM.DIR., HARRYS KROGAR AB

"Vi har cirka 50 restauranter, men bruker bare ett system for å holde rede på lønn, daglig økonomistyring og bordreservasjoner. Det er Caspeco.

Caspecos system gjør det også mulig for oss å sammenlikne de ulike kroene våre via internett. Det har blitt mulig takket være vårt langvarige samarbeid, der vi og andre kroeiere har fått gjennomslag for synspunktene våre og vært med og påvirket videreutviklingen av Caspeco. Ikke bare utviklingen av system og programvare, men også når det gjelder behovet for opplæring og support.

Caspeco er i dag en av våre mest verdsatte partnere, og de har mye av æren for den svært positive utvikling vi har hatt de seneste årene. Vi åpner nye Harryskrogar hvert år, og hver enkelt får helt fra starten av, via Caspeco, en opplæring i systemer og tenkemåter for å ha kontroll over den daglige driften. Vi deler syn på både harde og myke verdier, noe som har sikret oss et langvarig samarbeid – og det vil det fortsette å være."

DAVID ÅSTRÖM, ADM.DIR. OG INNEHAVER, SVENSSONS KROGAR

"Vi har nå benyttet oss av Caspecos system svært lenge, og jeg kan bare si at vi er mer enn fornøyde. Det har i vesentlig grad forandret og forenklet lønnsadministrasjonen vår. Vi har cirka 300 ansatte, og takket være den enkle daglige avstemmingen er vi helt kvitt problemet med ufullstendige timelister og lapper med tapte vakter, ferier, omsorgsdager, sykedager osv.

Det at de nyansatte selv vie en link kan fylle ut personopplysningene sine, sparer lønnsavdelingen for mangfoldige timer. Vi slipper ufullstendige personalkort og alt merarbeidet det medfører under lønnskjøringen. Og det at vi på en enkel måte kan sende lønnsspesifikasjoner og kommunisere med personalet via en webportal, e-post og SMS er enda en fordel med systemet.

Vi bruker naturligvis også Caspecos nettbaserte vaktplaner, der personalet kan se sin egen timeplan, se på tidligere vakter og melde seg ledig for ekstravakter. Caspecos bordreservasjon bruker vi til å reservere bord til restaurantgjester ved alle kroene våre, både via nett og telefon.

Vi driver selskapene våre med klare resultatmål og tydelige virksomhetsbeskrivelser og mener at vi umulig kan komme dit vi vil med mindre personalet er fullt informert, delaktige og interesserte. Som et ledd i å nå disse målene bruker vi Caspecos system. Vi får lynraskt opp informasjonen vi trenger, og det ansvarlige personalet kan raskt og enkelt se resultatet av beslutningene sine uten å måtte vente på rapporter fra hovedkontoret. At de driftsansvarlige dermed selv kan holde seg godt informert og se hvor det trengs flere eller færre ressurser, har ført til at vi har fått bedre lønnsomhet, og til at jeg som eier og direktør har fått mer tid til andre viktige ting. Og så kan jeg se på driftsresultatene for alle selskapene våre frem til og med gårsdagen, mens jeg spiser frokost, om jeg vil."

JESPER LUNDBERG, ADM.DIR., CHALMERS STUDENTKÅRS RESTAURANGER AB

"Caspecos raske support, og det at de er lydhøre for spørsmålene og ønskene våre, har gjort at vi i dag har kommet så langt i bruken av Caspecos system at det er blitt et av våre aller viktigste instrumenter for å holde orden på driften og driftsresultatet.

Vi har også samarbeidet om å utvikle et avansert konferansebookingsystem for bedriftene våre i Johanneberg og på Lindholmen. Virksomhetene våre gjør det nødvendig for oss å ha direkte oversikt over alle reservasjonene. Det gjelder lokaler, ressurser, tilbud, vaktplaner, PM-er, fakturaer mv. Via dette systemet holder vi rede på alt fra hvor mange lokaler, parkeringsplasser, fremvisere osv. vi trenger på et bestemt tidspunkt, til hvor mange som skal bespises.

Det har vært spennende å samarbeide med Caspeco om å utvikle et system som er så fleksibelt at det like gjerne kan brukes av en spillehall eller en arena som til scooterutleie. Uten Caspecos dyktige utvikleravdeling hadde dette ikke vært mulig."

”Vi har cirka 50 restauranter, men bruker bare ett system for å holde rede på lønn, daglig økonomistyring og bordreservasjoner: Caspeco.”

NICLAS MÖLLER, ADM.DIR., HARRYS KROGAR AB

ULF WAGNER OG GUSTAV TRÄDGÅRDH FORTELLER HVA DE SYNES OM CASPECO

Det startet på den populære kroen Basement, og siden fortsatte det på kroen Sjömagasinet. Ulf og Gustav forteller om sitt lange samarbeid med Caspeco.

”Vi har cirka 50 restauranter, men bruker bare ett system for å holde rede på lønn, daglig økonomistyring og bordreservasjoner: Caspeco.”

NICLAS MÖLLER, ADM.DIR., HARRYS KROGAR AB
david-astrom

DAVID ÅSTRÖM, ADM.DIR. OG INNEHAVER, SVENSSONS KROGAR

“Vi har nå brukt Caspecos system i drøyt seks år, og jeg kan bare si at vi er mer enn fornøyde. Det har i vesentlig grad forandret og forenklet lønnsadministrasjonen vår.”

FIRE OMRÅDER ER ALT SOM TRENGS

Gjester

Kasse

Personale

Analyse

Vi kan gjerne kontakte deg for å fortelle mer