kassasystem restaurang

Kassasystem restaurang.

Optimerat kassasystem för restauranger av alla storlekar. Caspeco Kassa erbjuder en rad funktioner som bidrar till smidiga beställningar, betalningar och gästupplevelser. Kontakta oss för att få veta mer eller för att boka en gratis demo av vårt kassasystem för restaurang!

Det optimala kassasystemet för restauranger

Teknikutvecklingen går framåt och påverkar de allra flesta branscher i samhället. Restauranger är inget undantag och samtidens gäster väntar sig smarta kassasystem i allt större utsträckning. Det är detta behov som Caspecos kassasystem för restaurang fyller. Vi har utvecklat ett molnbaserat system som är byggt för att kunna anpassas utefter såväl samtidens som framtidens förutsättningar.

Alla restauranger som nyttjar vårt kassasystem kan räkna med att systemet alltid genererar rätt bong, med rätt format och sorterad till rätt station. Detta gäller såväl när servisen bongar i kassan som när gäster bongar vid bordet, via QR-kod, i expresskassan eller i en deliverytjänst - exempelvis Foodora, Wolt eller Uber Eats. Läs vidare för att veta mer om vårt kassasystem för restauranger och de funktioner som vi kan erbjuda.

Kassasystem restaurang - Av krögare, för krögare

På Caspeco har vi stenkoll på restaurangbranschen. Faktum är att det är just denna stenkoll som gjort att vi kunnat utveckla vårt kassasystem för restaurang på det sättet vi gjort. Vi vet vad som krävs för att underlätta vardagen för personalen eftersom vi har erfarenhet av arbetet själva. Vi vet också hur man, på bästa sätt, kan ge gästerna i restaurangen en bra upplevelse tack vare ett smidigt system för kassa. Vi vet med andra ord vad som krävs för att göra en optimera en restaurangmiljö. Detta gör vi med hjälp av vårt kassasystem för restauranger, Caspeco Kassa!

Vill du veta mer?

Boka demo

Maximerad användarbarhet

Ett kassasystem för restaurang måste vara enkelt att använda för såväl personal som gäst. Detsamma gäller för de andra typerna av system som vi på Caspeco har utvecklat. Maximerad användarbarhet är därför alltid i fokus för oss. Våra system kan enkelt anpassas till varandra och vi har en och samma kundsupport för alla system. Detta gör att vi kan underlätta för de kunder som nyttjar flera av våra system.

När du väljer Caspecos kassasystem för din restaurang lämnar du helt över ansvaret till oss. Vårt team sköter både installation av systemet och utbildning för personalen. Vi ser helt enkelt till att alla berörda delar av er restaurang är redo för implementering av vårt kassasystem då detta sker. När systemet är igång finns vi sedan alltid tillgängliga för rådgivning.

Teknisk beskrivning

Låt oss titta lite närmare på hur vårt kassasystem för restaurang är byggt rent tekniskt. Caspeco Kassa är baserat på hård- och mjukvara från Apple vilket gör att användargränssnittet är välbekant för de allra flesta. Det molnbaserade och driftsäkra kassasystemet är enkelt att behärska för såväl restaurangens personal som gäster redan från början. Systemet kan anpassas efter varje verksamhet som nyttjar det då kassapunkter och terminaler kan läggas till efter behov. Leveranstjänster som Foodora, Wolt och UberEats samverkar dessutom smidigt med kassasystemet för de som väljer hembeställning från restaurangen. Integreringen mot dessa tjänster är sömlös och detta är en oerhört viktig funktion i en tid då människor beställer hem mat alltmer.

Funktionalitet

Caspecos kassasystem innehåller en lång rad funktioner som underlättar för restauranger av olika storlekar. Dessa ser ut som följer:

Molnbaserad kassa för restaurang

Skalbar, flexibel och driftsäker – Dessa uttryck summerar vårt molnbaserade kassasystem för restauranger. Tack vare att systemet har en centraliserad drift kan den verksamhet som nyttjar det se ett antal positiva effekter. Bland annat så reduceras förstås kostnaderna för hårdvara. Dessutom så lagrar kassan all relevant data för restaurangen från första stund och kan sedan enkelt nås närhelst den behövs. Det handlar exempelvis om kvitton, menyer och notor vilket kan reducera risken för att något blir fel gällande kostnader.

Digitala lösningar

Caspecos kassasystem för restaurang erbjuder en lång rad smarta, digitala lösningar. Detta är en fördel, för att inte säga förutsättning, för en verksamhet mitt i digitaliseringens tidevarv. Med hjälp av vårt kassasystem kan er restaurang bland annat:

Bygga smidiga integrationer med andra system, exempelvis fakturerings- och bokföringssystem

  • Skapa bongar till köket (KDS)
  • Erbjuda kvitton via Kivra till alla kunder
  • Ta fram rapporter på alla plattformar

Bokning och analys

Många av de restauranger som nyttjar Caspecos kassasystem använder också vårt system för bokningar. För dessa verksamheter kan de båda systemen enkelt integreras med varandra. I praktiken innebär det att restaurangen kan genomföra en automatisk förflyttning av information från Caspeco Bokning till kassan. Detta är en av de mest missförstånds-reducerande funktionerna för restauranger i vårt kassasystem.

Smart notahantering

Alla som någonsin drivit eller arbetat i restaurangmiljö vet att hur mycket olika pusselbitar som måste passa för att allt ska fungera sömlöst. Kassasystemet på restaurangen spelar en stor roll i detta. Notor ska hanteras på ett smidigt sätt. Det ska vara möjligt att göra delbetalningar för de sällskap som önskar och risken för att något ska bli fel ska minimeras. Dessa olika funktioner får de restauranger som låter använda Caspecos kassasystem. I vårt system finns notahantering,bordskartor integrerade med Caspeco bokning och en lång rad funktioner som underlättar för såväl personal, verksamhet och gäst.

Lager och inventering

Det finns vissa funktioner som man, som restaurang, väntar sig att ett kassasystem ska kunna erbjuda. Sedan finns det lilla extra som gör att ett system skiljer sig från mängden. Detta är en av de funktioner som särskiljer Caspecos kassasystem för restauranger. Oavsett om du jobbar med minilager på en restaurang för att följa åtgången under en kväll, eller om du jobbar med lagervärden över hela din kedja, så är Caspecos kassasystem pricksäkert.
Med samma precision kan du se hur många rotisseriekycklingar som finns kvar i lokalen ikväll eller hur många gram och kronor högrevsfärs det gått åt över alla dina restauranger.. Eftersom kassasystemet även kan kopplas ihop med restaurangens inventeringssystem bidrar det även till en rejäl dos tidssparande.

Rätt bong, i rätt format, i alla lägen

Vi avslutar funktionalitetsavsnittet med att betona en av vårt kassasystems viktigaste funktioner för restauranger. Vårt system levererar rätt bong, med rätt format, till rätt station i alla lägen - utan undantag. Detta underlättar kraftigt för både servisen och för gästerna, alldeles oavsett om bong sker i kassan, vid bordet, via QR-kod i expresskassa eller via deliverytjänst.

Vill du veta mer om funktionerna i Caspecos kassasystem för restauranger?
Kontakta oss för att boka in ett förutsättningslöst och kostnadsfritt möte redan idag! Du kan också boka tid för en demonstration av kassasystemet i din restaurang.

Bli kontaktad

Caspeco

Vi har nämnt det tidigare och nämner det gärna igen. Den som väljer kassasystem från Caspeco väljer ett verktyg som är framtaget av personer med lång erfarenhet av restaurang. Faktum är att det var i den änden som vår verksamhet började en gång i tiden. Efter att ha drivit en populär krog utan lönsamhet började vi fundera över hur vi skulle kunna vända trenden. Funderingarna ledde oss till slut till så många som fyra kompletta system för företag i varierande branscher. Idag används exempelvis våra kassasystem av restauranger, och andra verksamheter, över hela Norden. Vi är mycket stolta över att ha tagit oss dit där vi är idag.

I den här texten kommer vi att berätta mer om Caspeco och om de kassasystem vi utvecklat för restauranger. Om du fortsatt saknar svar på din fråga är du varmt välkommen att kontakta oss!

Boka ett möte

Vikten av ett bra kassasystem för restaurang

Det är många bitar som ska falla på plats för att en restaurangverksamhet ska fungera optimalt. Det ska finnas smidiga system för såväl bokning, betalning, bordsplacering och notor. Maten ska vara god, priserna ska vara rimliga och lagret av varor ska ständigt vara påfyllt. För att inte tala om vikten av att personal besitter den kompetens som krävs och förväntas. Dessa är bara några av de komponenter som ska få restauranghjulet att snurra varje dag. Ett kassasystem som gör att restaurangen kan hålla koll på stora delar av verksamheten är inte bara önskvärt – det är en absolut nödvändighet. Det finns många kassasystem för restaurang på marknaden och hos Caspeco erbjuder vi ett av de mest heltäckande. Vårt system är utvecklat för att underlätta för alla de snabba beslut som behöver fattas på daglig basis inom en restaurangverksamhet.

Vill du veta mer?
Boka gratis demo

Under ständig utveckling

Sedan Caspecos start år 2006 har verksamheten och systemen utvecklas i många steg. För varje år som går är det allt fler restauranger som väljer att implementera vårt kassasystem. Detta gör att vi får vara en verksamhet under ständig utveckling och det är just där vi vill vara. I skrivande stund har vi så många som 2500 aktiva kunder i hela Norden. Våra lönesystem hanterar 89 000 löner varje månad. Vårt bokningssystem administrerar 18 000 bordsbokningar dagligen och vi lägger 58 000 timmar på utveckling varje år.

Vi tröttnar aldrig på att utvecklas och att utveckla. Detta är en av våra absolut viktigaste framgångsfaktorer. Tack vare att vi håller oss i ständig rörelse kan vi fortsätta vara relevanta för kunderna. Våra kassasystem nyttjas av allt fler restauranger. En viktig anledning till detta är att våra system utvecklas så att de matchar samtidens behov. Vi bygger inte bara kassasystem som är anpassade utefter dagens villkor. Vi bygger system som kan lägga grunden för framtidens restaurangverksamheter och besöksnäringen i stort.
Vi är glada att du har hittat till oss på Caspeco. Särskilt glada är vi förstås om du letar efter ett heltäckande och sällsynt effektivt kassasystem för restaurang. Då har du nämligen hittat helt rätt. Kontakta oss för att veta mer om hur vårt kassasystem kan gynna din restaurang. Vi erbjuder kostnadsfritt möte och demonstration av systemet till alla som visar intresse. Inga restauranger är för stora eller för små för våra kassasystem.

Bli kontaktad

Att vara kund hos oss

Efter över 15 år i branschen så vet vi vad som krävs för ett lyckat samarbete. Vi har nämligen haft en lång rad sådana genom åren, och antalet ökar varje år. När du väljer att anlita oss på Caspeco för kassasystem för din restaurang väljer du en engagerad och integrerad kassapartner. Vi vet vad som krävs för att samarbetet ska vara lyckat och generera så bra resultat som möjligt för verksamheten. Det är med detta fokus som våra system har utvecklats från första början.

Heltäckande kassasystem för din restaurang

Caspecos kassasystem för restauranger är ett av marknadens mest kompletta och anpassningsbara system. Det är, som vi nämnt tidigare, utvecklat av krögare, för krögare. Som kund kan du därför räkna med att det kassasystem du nyttjar för din restaurang är utvecklat av människor som vet vad de sysslar med. Efter många år i branschen vet vi vari de största utmaningarna för en restaurangverksamhet ligger. Caspeco Kassa är framtaget för att tillgodose de behov som finns för personal, för gäster och för hela restaurangen.

Om du vill veta mer om hur våra system, bl.a. kassasystem, kan skapa lönsamhet för din restaurang – Läs igenom Caspecos lönsamhetsguide!

Möjlighet att integrera andra system

Det har säkerligen inte undgått någon att denna text helt och hållet fokuserar på våra kassasystem för restauranger. Vi vill däremot slå ett slag för de övriga systemen som vi erbjuder kunder i olika branscher runt om i Norden.

Personal

Vårt personalsystem är ett utmärkt verktyg att kombinera med, exempelvis, ett kassasystem för restaurang. Med hjälp av denna plattform kan bl.a. löner och tidsscheman enkelt ses över och ge tydlighet till alla inblandade. Ett mycket bra tillskott till personaladministrationen, helt enkelt!

Bokning

Bokning är en av de absolut viktigaste funktionerna utöver kassa för många restauranger. Caspeco Bokning är ett system som ger restaurangverksamheter ett gott verktyg för att erbjuda och överblicka reservationer för gäster. Även detta system kombineras med fördel med vårt kassasystem för restaurang.

Analys

Caspeco Analys gör vad namnet antyder. Verktyget erbjuder verksamheter att få full koll på sin organisation och sina affärer. Med hjälp av systemets funktioner kan en uppsjö av insikter kring kostnader, intäkter, löner, inköp och marginaler erbjudas. För många verksamheter sker brytpunkten till det bättre då de satsar på ett verktyg för analys.

En god dialog

Vi vet att alla lyckade samarbeten börjar och slutar med transparent kommunikation. Därför är detta något som vi strävar efter i alla samarbeten med restauranger då vi levererar kassasystem. När du väljer att bli kund hos Caspeco så kan du alltid enkelt nå vår support för frågor och funderingar. Vi ser till att konsekvent leverera tydliga villkor gällande såväl kostnader, implementering, utbildning och alla andra aspekter av arbetet. Vi tar fullt ansvar för att kassasystemet som du nyttjar i din restaurang ska fungera optimalt. På så vis kan man säga att vi verkar som en integrerad del av din verksamhet. Du behöver helt enkelt inte tänka på något gällande kassan längre, för det gör vi redan åt dig.

Boka demo av kassasystem för restaurang!

Har du funderat klart? Ta då kontakt med Caspeco för att boka möte och/eller demonstration av vårt kassasystem för restauranger!

Vi stöttar er hela vägen!

Vill du veta mer om hur vi kan hjälpa till att effektivisera er verksamhet och öka lönsamheten?