Hoppa till innehåll

Nu går det att godkänna löner för november löneperiod och verkställa november. Värden för avtal HRF är uppdaterade.

Visita HRF – OB-värden, minimilöner och kostavdrag finns nu tillgängligt i systemet.

Visita – HRF Övriga grundavtal (ej hängavtal) – Uppdatering sker så snart information finns tillgänglig

Visita Unionen – Uppdatering sker så snart information finns tillgänglig.

Sänkt ålder för avsättning till tjänstepension – Från och med december löneperiod gör vi första sänkningen från 25 till 24 år.
Denna sänkningen utgår ifrån en överenskommelsen om bättre pensionsvillkor mellan SAF-LO, Svenskt Näringsliv och PTK. Överenskommelsen är fortfarande preliminär då den är villkorad till att samtliga kollektivavtal följer märket. Vi inför ändringen baserat på att vårt grundavtal följer märket.

Hur påverkar lönehöjningarna anställda inkopplade i en kort tidsperiod?
Löneminskningen följer höjningen av den anställdes lön enligt den procent som den anställde är permitterad. För mer information se manualer:

Korttidsarbete avstämningslista
Korttidsarbete

Övriga frågor om kollektivavtal, lönekartläggning, garantilöner etc. hänvisar vi till respektive arbetsgivarorganisation.