Hoppa till innehåll

Regeringen har föreslagit att arbetsgivaravgifterna för personer födda 1998-2002 ska sänkas till 10,21 procent på ersättningar upp till 25 000 kronor per månad för utbetalningar som görs under tiden 1 juni till och med 31 augusti.
För att slippa begära omprövning när reglerna har trätt i kraft bör arbetsgivare som har anställda i den aktuella åldersgruppen vänta med att lämna arbetsgivardeklarationen för juni månad till dess att reglerna har trätt i kraft.
Arbetsgivardeklarationen för juni månad ska ha kommit in till Skatteverket senaste den 12 juli.

Caspeco har valt att göra ändringen av arbetsgivaravgiften enligt ovan proposition innan lagen träder i kraft, ändringen kommer att göras genom en programuppdatering den 2 juni. (För att kunna hantera ändringen i systemen behöver löneperioden för maj (utbetalning juni) vara öppen alternativt öppnas).

Vad behöver ni göra?
– Avvakta med att stänga löneperiod maj till efter programuppdateringen den 2 juni.
– Avvakta med att rapportera in arbetsgivardeklarationen för juni (maj löneperiod) tills skatteverket har uppdaterat sina system. (Se länk nedan).

Lämna arbetsgivardeklaration på individnivå (AGI)

Förstärkt nedsättning av arbetsgivaravgifterna för 19-23 åringar under juni-augusti 2021