Hoppa till innehåll

Sammanfattning

I version 4.8.x av kassan så släpps den stora omskrivningen av integrationen mot Verifones terminaler som vi jobbat med under hösten. Den nya integrationen ska tåla ett ”sämre” nätverk och vara mindre påverkad av ett mobilt arbetssätt. Den stora skillnaden är i grunden att en låser en terminal när den ska användas. Detta gör att både kortterminal och iPad kan vara i viloläge mellan betalningarna.
I och med detta släpper vi också två nya features, dels går det bra att ”korskoppla” kortterminaler och kassor, det innebär att en kortterminal kan användas av flera kassor och en kassa kan anslutas till flera kortterminaler.
Den andra nyheten är att notor kan plockas upp i kortterminalen, det som populärt kallas pay@table.

Verifoneintegration

Ta betalt för ett bord med en kortterminal

När vi vill ta betalt för en hel eller en splittad nota vid ett bord med både iPad och kortterminal med oss så fungerar det som så att vi kopplar ihop kortterminalen vi har med oss med den iPad vi har med oss. Detta görs enkelt genom att gå in på bordet och vidare till betalning. Där kan ni välja den kortterminal ni har i handen och swipa betalknappen åt vänster för att ”låsa” kortterminalen.

Den här typen av koppling innebär att de andra kassorna ser att kortterminalen är upptagen av den här kassan. När en kortterminal kopplas ihop med en kassa i betalvyn för en betalning innebär det också att kortterminalen kommer att släppa kopplingen till kassan när hela bordet är betalt. Ni kan alltså ta betalt för alla delnotor innan kopplingen släpps, men när iPaden går tillbaka till bordskartan så släpps kopplingen och andra kan använda den.

Koppla ihop kortterminal och kassa en viss period

Ibland är det inte optimalt att koppla ihop en kassa och en kortterminal endast för en betalning, det kan finnas tillfällen då det lämpar sig bättre att ha en kortterminal kopplad och nära till hands under en längre period. Till exempel under ett helt pass, eller under en timme mot slutet av en sittning. Det finns såklart stöd även för detta, skillnaden är då att en kopplar ihop kortterminalen och kassan via bordskartans statusfunktion för Verifoneterminaler.

I statusvyn kan ni ansluta och se status på alla kortterminaler som kassan har konfigurerats för. Hänglåsikonen är den ”action” ni kan utföra på terminalen, det vill säga låsa/låsa upp. Status ser ni under respektive terminal.
En kortterminal som ansluts till en kassa i detta läge måste låsas upp för att kunna användas av andra kassor. Det går dock att köra över låset om det skulle vara så att någon glömmer att koppla ifrån kortterminalen innan de går hem, eller om en iPad skull få slut på batteri.

Koppla en kortterminal till kassa med en fast koppling

Ett annat scenario i Caspeco Checkout som relaterar till kortterminaler är möjligheten att kunna ha fasta kortterminaler till en kassa, t ex vid försäljning över disk som på Café eller i en bar. För att kunna hantera kopplingen på bästa sätt utifrån det användningsområde som är tänkt för terminalen har vi gjort en inställning i Backoffice för att kunna konfigurera terminalen att vara statiskt ansluten till en viss kassa. 

Noterbart är att en statisk koppling mellan kassa och kortterminal innebär att ingen annan kassa kan kopplas mot samma kortterminal.
Fördelen med detta är att systemet vet att kortterminal och kassa alltid ska ha kontakt, och att kassan alltid har kontakt med samma kortterminal. Det ger möjlighet att hålla anslutningen och återansluta på ett säkrare sätt.

Pay@Table

En efterfrågad funktion för att ta betalt vid bordet är möjligheten att kunna förbereda en nota i kassan och sedan hämta upp notan i kortterminalen. När en kassa och en kortterminal är ihopkopplade kan kortterminalen hämta alla notor som är tillgängliga på den kassan. Noterbart är att inmatningen av nota/bord i kortterminalen endast klarar av numeriska tecken, detta innebär att bord inte kan ha bokstäver i namnet om ni vill köra Pay@Table. När Pay@Table körs ser terminalen lite annorlunda ut, den visar alltid operatörs/nota-inmatning, men det går alltid att skicka en nota också. 

Först anges ett operatörsid, vilket i princip kan vara vad som helst, sedan anges ett nota ID. Nota ID är alltid bordsnummer i Caspeco Checkout, om en nota är splittad på flera delnotor så returneras samtliga notor på bordet till kortterminalen. I kortterminalen kan en ta betalt för en nota/delnota med kort, dela upp betalningen på flera alternativt registrera en betalning med kontanter. Det går också att skriva ut en förnota direkt från en kortterminal. 

När en kortterminal hanterar en nota så visas det i bordskartan genom att bordet markeras med rosa färg, när en betalning pågår är bordet blått med ett dollartecken på. 

Övriga nyheter

Stämpelklockan i kassan

Stämpelklockan är borttagen ur kassan. Den kan bara köras som en egen app numera. 

PUSH på specifik beställning i Mobile Order

Det går att gå in på varje beställning och skicka ett meddelande om att det går att hämta upp en del av beställningen på en specifik station. T ex En del av din beställning kan hämtas i ”Stora Baren”.

Det går att använda olika menyer i kassa och på Mobile Order. 

Det går att ställa in en annan meny för Mobile Order än vad som används för kassan

Småfixar
  • Summor och Att Betala har tagits bort i högra hörnet på betalvyn när en nota är delad. Detta eftersom det inte går att få ihop Att Betala, delnotor och avrundning så att det blir vettigt. De har heller ingen betydelse när notan är delad då det är varje delnota som har avrundning, betalningar och kvar att betala. 
  • Uppdaterade texter och rättade översättningar
  • Signaturkvitto har förtydligats och ändrats till att gästen anger totalsumma, för att bättre stämma överens med ett flöde där både dricks och delbetalning av en nota stöds. 
  • Rättad krasch vid utskrift av X-rapport utan försäljning.