Hopp til innhold

BRANSJER

Caspeco hjelper deg med å effektivisere virksomheten og forbedre lønnsomheten

RESTAURANT

Av kroeiere, for kroeiere
– en helhetsløsning for restauranten.

Caspeco gjør administrasjonsarbeidet lettere for restaurantene med en unik helhetsløsning – fra bordreservasjon, forhåndsbestilling, forskuddsbetaling og kasse til utarbeidelse av vaktplaner, lønnsspesifikasjoner og bokføringsgrunnlag. Analyse og statistikk for alle deler kobles sammen med Caspeco AIR (analyse i sanntid).

Med ett og samme system for utarbeidelse av vaktplaner, tidssystem og lønnsprogram kan du på forhånd sjekke at vaktplanen følger rammene for de angitte målene.

Den automatiske integrasjonen med vårt kassasystem eller et annet ledende kassasystem gjør at du hver dag kan følge opp driftsresultatene og treffe riktige beslutninger for neste dag. Du kan se salg og personalprosent time for time og sammenlikne reelt salgsresultat og arbeidstimer opp mot vaktplanen, budsjettet/prognosen og tidligere år.

PROAKTIVT

Caspecos system medfører også at de driftsansvarlige, ikke bare regnskapskontoret, har kontroll på økonomien, slik at de selv kan se virkningene av beslutningene sine.Vi flytter oppfølgingen av økonomien fra én gang per måned til hver dag. Se fremover og treff riktig beslutning for neste dag. Du kan sjekke driftsresultatet ved stenging og få frem salg, personalprosent, snittregning og salg per arbeidstime. Les mer om budsjett og økonomistyring under Analyse.

LØNNSSYSTEM FOR RESTAURANTBRANSJEN

Caspecos lønnssystem er enkelt å håndtere og vil spare dere for både tid og penger. Den daglige kontrollen medfører at alle arbeidstimene kontrolleres og godkjennes daglig på løpende basis. Det gir en svært rask lønnskjøring og eliminerer feil.

Slipp alt styret med registreringen – det nye personalet registrerer seg selv første gangen de stempler inn. Deretter fyller de selv inn personopplysningene og kontonummeret sitt i appen. 
Det er lett å skrive ut ansettelsesbrev som både administratoren og den ansatte lett signerer elektronisk. Lønnsinnstillingene er alltid oppdatert, og minstelønn, UB-tillegg og kostfradrag håndteres i systemet. Det er fullt mulig å gjøre ferdig lønningene den første dagen i en ny måned. Les mer om lønn under Personale.

HOTELL

En helhetlig løsning for det små og store hoteller.

Caspeco letter administrasjonen for hoteller og konferansesentre med en unik helhetlig løsning av personalsystem, kassasystem og reservasjon av bord og konferanser.

Komplett personalsystem: stemplingsur, oppsett av vaktplan, lønnsprogram og drikssystem med betalingsfil. Les mer under Personale.

Oppsett av vaktplan, tidssystem og lønnsprogram – alt ligger i samme system, slik at du på forhånd kan se personalkostnadene og om dere klarer å nå målsettingen.

Caspeco flytter oppfølgingen av økonomien fra én gang per måned til hver dag. Rett blikket fremover og treff riktig beslutning for morgendagen i stedet for å se i ettertid at dere burde gjort ting annerledes.

  • Følg opp salg, personalkostnader og lønnsprosenter i sanntid
  • Salg og personalprosent time for time for de forskjellige avdelingene
  • Prognose med salg, timeplaner og planlagte kostnader
  • Sammenlikne reelle salgsresultater, lønnskostnader og arbeidstimer opp mot vaktplanen,
  • budsjettet/prognosen og tidligere år.
  • Faktisk lønnskostnad – uten maler
  • Automatisk integrasjon med de ledende kassasystemene
  • Avdelingssjefene får kontroll i sanntid

Få full oversikt og verktøy til å styre den daglige driften – alt fra korrekt bemanning ved frokosten til konferansereservasjoner og bransjetilpassede rapporter. Les mer under Analyse.

SKYBASERT KASSE PÅ IPAD

Svært brukervennlig, driftssikker og fleksibel og med flere utviklingsmuligheter. Vi integrerer kostnadsfritt mot hotellets eget system. Et system som er integrert i dag, er for eksempel Hot Soft. Les mer under Kasse.

RESERVASJONSSYSTEM

For små og store hotellrestauranter og konferanser. Store muligheter til å håndtere både små og store selskaper på en enkel, men likevel systematisk måte. Enkelt å følge opp og å gjøre opplevelsen for Gjesten unik og lønnsom. Les mer under Gjest.

ARENA

Få full oversikt og verktøy til å styre den daglige driften – fra riktig bemanning til resultatet på siste linje.

EN UNIK HELHETSLØSNING FOR SMÅ OG STORE ARENAER

Alt personale som jobber på arenaen, kan enkelt registrere seg i Caspeco, enten de er ansatt eller leid inn. Nytt personale kan også enkelt registrere seg på stemplingsuret den første gangen. Deretter får de en e-post hvor de kan fylle ut resten av personopplysningene sine. Og så kan Caspeco generere et ansettelsesbrev som signeres digitalt.

Vi setter opp stemplingsur på strategiske steder på arenaen der personalet kan stemple seg inn. Alle avvik i forhold til vaktplanen kan så attesteres av respektive avdelingssjef.

Personalet kan bruke appen vår for å se på vaktplanen sin, søke om arbeidsvakter og angi når de ikke kan jobbe. Ved akutt mangel på bemanning kan du i siste minutt sende en forespørsel på SMS til utvalgte personer. Personalet svarer ja eller nei, og svaret registreres direkte i programmet.

Caspeco tilbyr en unik helhetlig løsning for små og store arenaer: fra vaktplaner, arbeidstider og lønn, kasse og mobile ordrer, men også reservasjon av bord og konferanser. I en og samme reservasjon kan dere håndtere reservasjoner av bord og losjer, mens gjestene kan forhåndsbestille mat. Forhåndsbestillingen gir dere ferdige PM-er og produksjonslister, og med tilpassede betalingsløsninger kan gjestene betale det de har bestilt, på forhånd. Caspeco tilbyr også en moderne kasseløsning på iPad som med integrerte mobile ordrer kan skreddersys etter ønske og brukes på forskjellige deler av arenaen.

PROAKTIV ØKONOMI

Takket være integrasjonen mellom vaktplaner, tidssystemer, lønnsprogram, kasse og reservasjoner kan du på forhånd sjekke at vaktplanen følger rammene for de angitte målene. Du får se de reelle lønnskostnadene og kan se om du klarer å nå målet. Samtidig får du en prognose basert på reelle tall i stedet for maler. Dessuten kan du følge opp driftsresultatet hver dag og treffe riktig beslutning til neste kamp eller konsert. Deretter kan du følge med på salg og personalprosent time for time for de ulike avdelingene og sammenlikne faktisk resultat med budsjett eller prognose og tidligere år.

Caspecos system medfører også at avdelingssjefene, ikke bare regnskapskontoret, har kontroll på økonomien, slik at de selv kan sjekke virkningene av beslutningene sine. Vi flytter også oppfølgingen av økonomien fra én gang per måned til hver dag. Rett blikket fremover og treff riktig beslutning i stedet for å se i ettertid at dere burde gjort ting annerledes. Les mer om budsjett og økonomistyring under Analyse.

ET LØNNSSYSTEM SKREDDERSYDD FOR ARENAEN

Vi håndterer alle typer lønn – fra «ekspertskatt» for utenlandske spillere, pensjoner til ungdomsledere og kioskpersonale eller innleide sikkerhetsvakter. Supporttjenesten vår, som betjenes av sertifiserte lønnsspesialister, kan hjelpe dere med det meste: lønn, avtalespørsmål og teknisk support. Les mer om lønn og vaktplaner under Personale.

KAFÉ

Bruk kreftene på å få flere gjester, ikke mer administrasjon.

Caspeco forenkler personalhåndteringen og gir deg full kontroll over drift og økonomi. Databaserte analyser gir korrekt beslutningsgrunnlag, slik at du kan konsentrere deg om å drive kafeen i riktig retning.

CASPECO LEVERER HELHETEN

Ta betalt med Caspecos fleksible og iPad-baserte kasse. Vi har ingen bindingstider, noe som er en garanti for at vi alltid anstrenger oss for å beholde deg som kunde. Vi sitter ikke stille – kasseløsningen blir stadig bedre. Med Caspecos personalsystem slipper du kostnadene ved ekstern lønnshåndtering, samtidig som du får en nøyaktig oversikt over lønnskostnadene og på lønnsprosenten dag for dag.
Kombinasjonen av Caspecos analysemodul AIR og integrasjonen med alle ledende kassesystemer gir et direkte beslutningsgrunnlag basert på salg og lønnskostnad.

FULL KONTROLL HVER DAG

Ved å overføre den økonomiske kontrollen til de som har ansvar for driften får de ikke bare mer ansvar, men også direkte kontroll over hva beslutningene deres innebærer. Avdelingssjefene attesterer personalets timer hver dag og får dermed full oversikt over hva ikke bare timene, men også minuttene koster bedriften. Med Caspeco AIR får man engasjerte medarbeidere med en god forståelse av hvilke varer som skaper lønnsomhet. Samtidig er det lett å følge med på hvordan bedriften går sammenliknet med andre kafeer i samme geografiske område. Caspeco sikrer at ikke bare du, men også medarbeiderne dine kan treffe raske og korrekte beslutninger!

HÅNDTERING AV LØNN OG VAKTPLANER TILPASSET NETTOPP DIN BEDRIFT

Nytt personale kan registreres i stemplingsuret, og så kan de fylle inn personopplysningene sine i Caspeco-appen. Så trenger du bare å legge inn type ansettelse, stilling og lønn.Med elektronisk signering skjer all dokumenthåndtering av for eksempel arbeidsattester elektronisk på en sikker og korrekt måte i tråd med GDPR.
 En ansatt som blir ført opp på vaktplanen, vil finne all nødvendig informasjon i appen. Driftssjefen kan enkelt sende ut søkbare vaktlister og la de ansatte bytte vakter seg imellom, alt i en og samme app. 

Og den daglige avstemmingen gjør lønnshåndteringen både rask og feilfri. Dermed kan lønnkjøringen gjennomføres allerede første dag i den nye måneden. Caspeco støtter naturligvis både tariffavtaler og egne avtaleformer. Vi har en supportavdeling med flere lisensierte lønnsspesialister som hjelper til med alt. Lønnsspesifikasjonene sendes i appen, og månedlige lønns- og momsoppgaver, bokføringsgrunnlag og kontrollopplysninger opprettes automatisk.

Du kan konsentrere deg om å utvikle bedriften, mens Caspeco tar seg av administrasjonen. Vi hilser deg velkommen til en verden som fokuserer på det viktigste: Gjestene dine!

ØVRIGE BRANSJER

Det har vist seg at Caspeco også har effektivisert og økt lønnsomheten i andre bransjer enn det som fra begynnelsen av var målgruppen vår.

CASPECO – FLEKSIBILITET FOR MANGE BRANSJER

Vi er representert i detaljhandelen og på golfbaner, bakerier, byggebransjen, idrettsforeninger og offentlig sektor med mer.
De grunnleggende lønnsinnstillingene og reglene for OB-tillegg kan tilpasses både på system- og individnivå. Også artikkelregistre og visninger i kassen kan lett justeres.

Reservasjonssystemene våre håndterer alle slags reservasjoner, fra enkle bordreservasjoner til kompliserte reservasjoner innen virksomheter som tilbyr varer og tjenester over flere dager. Analyseverktøyet gir oppfølging i sanntid og tilbyr funksjoner for budsjettering og økonomiske rapporter.

Ler mer under Produkter og tjenester om hvordan systemet vårt er integrert og gir full dekning, fra stemplingsur, webskjema, lønnshåndtering, kasse og betalingsterminaler til bokføringsgrunnlag.

”Vi har cirka 50 restauranter, men bruker bare ett system for å holde rede på lønn, daglig økonomistyring og bordreservasjoner: Caspeco.”

NICLAS MÖLLER, ADM.DIR., HARRYS KROGAR AB

Vi kan gjerne kontakte deg for å fortelle mer