Skip to content

BRANCHER

Caspeco hjælper dig med at gøre virksomheden mere effektiv og rentabel

RESTAURANT

Fra restauratører til restauratører
– en totalløsning til restauranten.

Caspeco forenkler administrationen for restauranter med en unik totalløsning, fra bordreservation, forudbestilling, forudbetaling og kasse til planlægning af lønspecifikationer og bogføringsgrundlag. Analyse og statistik til alle dele knyttes sammen med Caspeco AIR (tidstro analyse).

Med ét og samme system til planlægning, tidssystem og lønprogram kan du på forhånd kontrollere, at din planlægning holder sig inden for rammerne af de definerede mål.

Den automatiske integration med vores kassesystem eller nogle af de andre førende kassesystemer betyder, at du dagligt kan følge op på driftsresultatet og tage den rigtige beslutning før næste dag. Du kan se salg og personaleprocent time for time og sammenligne det faktiske resultat af salg og arbejdede timer i forhold til planlægningen, budget/prognose og forrige år.

PROAKTIVT

Caspecos system betyder også, at selv de driftsansvarlige og ikke kun økonomiafdelingen har kontrol over økonomien, hvilket betyder, at de selv kan se virkningerne af sine beslutninger.Vi flytter opfølgningen på økonomien fra en gang om måneden til hver dag. Kig fremad, og tag den rigtige beslutning før næste dag. Du kan kontrollere driftsresultatet ved lukketid og få vist salg, personaleprocent, gennemsnitsregning og salg pr. arbejdstime. Læs mere om budget og økonomistyring under Analyse.

LØNSYSTEM TIL RESTAURANTBRANCHEN

Caspecos lønsystem er let at håndtere og sparer både tid og penge.Den daglige kontrol betyder, at alle arbejdede timer dagligt kontrolleres og godkendes løbende. Det giver en ekstrem hurtig lønkørsel og eliminerer fejl.

Slip for alt besværet ved registrering – nyt personale registrerer sig, første gang de stempler ind. Personalet angiver derefter selv personlige oplysninger og kontonummer i sin app. 
Der åbnes let ansættelsesbevis, som både administratorer og ansatte let underskriver med elektronisk signatur. Lønindstillinger er altid opdaterede, og mindstelønninger, arbejdstillæg og prisfradrag håndteres i systemet. Det er totalt muligt at håndtere lønningerne den første dag i en ny måned. Læs mere om løn under Personale.

HOTEL

Totalløsning til det lille og store hotel.

Caspeco forenkler administrationen for hoteller og konferencecentre med en unik totalløsning med personalesystem, kassesystem, bordreservation og konferencereservation.

Komplet personalesystem, stempelur, planlægning, lønprogram og drikkepengesystem med betalingsfil. Læs mere under Personale.

Planlægning, tidssystem og lønprogram – alt er samme system, hvilket betyder, at du på forvejen kan se dine planlagte personaleomkostninger, og om de når målsætningen.

Caspeco flyttar uppföljningen av ekonomin, från en gång i månaden, till varje dag. Blicka framåt och ta rätt beslut inför morgondagen, istället för att i efterhand önska ni gjort saker och ting annorlunda förra månaden.

  • Følg op på salg, personaleomkostninger og lønprocent her og nu
  • Salg og personaleprocent time for time og sammenligne for de forskellige afdelinger
  • Prognose med salg og planlagte timer og omkostninger
  • Sammenlign reelt resultat af salg, lønomkostninger og arbejdede timer i forhold til
  • planlægningen, budget/prognose og forrige år
  • Faktiske lønomkostninger – ingen skabeloner
  • Automatisk integration med de førende kassesystemer
  • Afdelingschefer opnår tidstro kontrol

Få et komplet overblik og værktøjer til styring af din daglige drift - alt fra ordentlig morgenmads bemanding til konferencebestillinger og brantspecifikke rapporter. Læs mere nedenfor Analyse

Molnbaserad kassa på Ipad

Utroligt brugervenligt, pålideligt, fleksibelt og udviklingsbart. Vi integrerer gratis mod hotelsystemer. F.eks. Er systemer med integration i dag Hot Soft.Læs mere under kassen.

Bokningssystem

Få en komplet oversigt og værktøjer til at styre den daglige drift – alt fra korrekt bemanding i frokostpausen til konferencereservationer og branchetilpassede rapporter. Læs mere under Analyse.

SKYBASERET KASSE PÅ IPAD

Utrolig brugervenlig, driftssikker, fleksibel og udviklingsklar. Vi integrerer gratis til hotelsystem. Et system med integration i dag er f.eks. Hot Soft. Læs mere under Kasse.

RESERVATIONSSYSTEM

Til små og store hotelrestauranter og konferencer. Store muligheder for at håndtere både store og små virksomheder på en enkel, men dog systematisk, måde. Let at følge op og gøre gæstens oplevelse unikt god og rentabel. Læs mere under Gæst.

STADION

Få en komplet oversigt og værktøjer til at styre den daglige drift – fra korrekt bemanding til resultatet på bundlinjen.

EN UNIK TOTALLØSNING TIL SMÅ OG STORE STADIONER

Alt personale, der arbejder på stadionet, kan let registrere sig i Caspeco, uanset om den arbejdende er ansat eller indlejet. Nyt personale kan også let registrere sig på stempeluret første gang og skal så derefter fuldføre sine personlige oplysninger via udsendt e-mail. Caspeco kan derefter generere et ansættelsesbevis, der underskrives digitalt.

Vi konfigurerer derefter stempelure på strategiske steder på stadionet, hvor personalet kan stemple ind. Alle afvigelser fra timeplanen skal derefter bekræftes af den respektive afdelingschef.

Personalet bruger derefter vores app, hvori man kan se sin timeplan, ansøge om skift og lægge utilgængeligheder ind. Hvis du har akut mangel på personale, kan du i sidste minut sende en skiftanmodning via SMS til udvalgt personale. Personalet svarer ja eller nej, og svaret registreres direkte i programmet.

Caspeco udbyder en unik totalløsning til små og store stadioner: fra timeplan, tid og løn, kasse og mobile ordrer, men også bord- og konferencereservation. I samme reservation kan du håndtere både reservation af borde og loger, og gæsterne kan selv forudbestille sin mad. Forudbestillingen giver dig færdige PM og produktionslister, og via tilpassede betalingsløsninger kan besøgende betale det, de bestilte, forud. Caspeco tilbyder også en moderne kasseløsning på iPad'er, der med integreret Mobile order kan specialtilpasses efter ønske og anvendes forskellige steder på stadionet.

PROAKTIV ØKONOMI

Integration mellem planlægnings-, tidssystem, lønprogram, kasse og reservation betyder, at du på forhånd kontrollere, at din plan holder sig inden for rammerne af de definerede mål. Du opnår en virkelig lønomkostning og ser, at du når målet og får en prognose med virkelige tal i stedet for skabeloner. Desuden kan du dagligt følge op på driftsresultatet og tage den rigtige beslutning til næste kamp eller koncert. Du kan derefter følge salg og personaleprocent time for time for de forskellige afdelinger og sammenligne det faktiske resultat med budget/prognose og forrige år.

Caspecos system betyder, at selv afdelingscheferne og ikke kun økonomiafdelingen har kontrol over økonomien, hvilket betyder, at de selv kan kontrollere virkningerne af sine beslutninger. Vi flytter endda opfølgningen på økonomien fra en gang om måneden til hver dag. Kig fremad, og tag den rigtige beslutning i stedet for bagefter at ønske, at I havde gjort tingene anderledes. Læs mere om budget og økonomistyring under Analyse.

LØNSYSTEM SKRÆDDERSYET TIL STADIONER

Vi håndterer alle typer af løn – fra udenlandske spilleres ekspertskat, pensioner, til ungdomsledere, kioskpersonale eller indlejet sikkerhedspersonale. Vores support med certificerede lønspecialister hjælper med det meste – løn, aftalespørgsmål eller teknisk support. Læs mere om løn og planlægning under Personale.

CAFÉ

Arbejd med at få flere gæster og ikke med mere administration.

Caspeco forenkler personalehåndtering og giver dig fuld kontrol over drift og økonomi. Databaseret analyse giver korrekte beslutningsgrundlag, så du kan fokusere på at lede din café i den rigtige retning.

CASPECO LEVERER HELHEDEN

Få betaling med Caspecos fleksible og iPad-baserede kasse. Vi har ingen bindingsperioder, hvilket er garanti for, at vi altid arbejder på at beholde dig som kunde. Vi hviler ikke på laurbærrene, men forbedrer konstant kassen. Gennem Caspecos personalesystem slipper du for omkostningerne til ekstern lønhåndtering og får samtidigt helt kontrol over lønomkostningerne samt lønprocenten dag for dag.
Kombinationen af Caspecos analysemodul AIR og integrationen med alle førende kassesystemer giver direkte beslutningsgrundlag, der er baseret på salg og lønomkostninger.

FULD KONTROL HVER ENESTE DAG

Ved at flytte den økonomiske kontrol til de driftsansvarlige får de ikke bare ansvar, men også direkte kontrol over, hvad deres beslutning indebærer. Den afdelingsansvarlige bekræfter hver dag sit personales timer og får på den måde fuld kontrol over, hvad ikke bare timer, men endda minutter, koster virksomheden. Med Caspeco AIR skabes engagerede medarbejdere med forståelse for, hvilke varer der er rentable. Samtidigt er det let at følge, hvordan virksomheden klarer sig i forhold til andre cafévirksomheder i samme geografiske område. Fra og med Caspeco tager ikke bare du, men også dine medarbejdere, hurtige, motiverede og korrekte beslutninger.

LØN- OG TIMEPLANSHÅNDTERING TILPASSET PERFEKT TIL DIN VIRKSOMHED

Via stempeluret registreres nyt personale, og via Caspeco-appen angiver personalet derefter alle personlige oplysninger. Du skal bare lægge ansættelsesformular, stilling og løn ind. Gennem e-signatur bliver al dokumenthåndtering af f.eks. elektroniske arbejdsgivererklæringer sikker og korrekt i henhold til GDRP.
 Når timeplanen forberedes for en ansat, findes alle oplysningerne i appen. Driftschefen kan let udsende skift, der kan søges om samt lade ansatte bytte og sælge skift gennem samme app. 

Den daglige afstemning gør lønhåndteringen ekstrem hurtig og fejlfri. Lønningerne kan uden bekymringer laves den første dag i en ny måned. Selvfølgelig understøtter Caspeco kollektivaftaler samt egne aftaleformer. Vi har en support med flere licenserede lønspecialister, der hjælper med alt. Lønspecifikationer sendes i appen, og den månedlige skattedeklaration, bogføringsgrundlag og kontroloplysninger oprettes automatisk.

Du fokuserer på at udvikle din virksomhed, Caspeco administrerer. Vi byder dig velkommen til en verden med fokus på det vigtige. Dine gæster!

ØVRIGE BRANCHER

Det har vist sig, at Caspeco også effektiviserer og øger rentabiliteten inden for andre brancher end den, der fra starten var vores målgruppe.

CASPECO – FLEKSIBILITET TIL FLERE BRANCHER

Vi er repræsenteret inden for detailhandel, golfbaner, bagerier, byggebranchen, idrætsforeninger og tjenestemandssektoren blandt andre.
Grundliggende kan lønindstillingerne og arbejdstillægsreglerne tilpasses på både systemniveau og individuelt niveau. Selv artikelregisteret og visninger i kassen kan let justeres.

Vores reservationssystem håndterer alle typer reservationer, fra mere enkle bordreservationer til komplekse reservationer i virksomheder, der tilbyder varer og tjenester over flere dage. Analyseværktøj giver tidstro opfølgning og omfatter både funktion til budgettering og økonomiske rapporter.

Læs mere under Produkter og tjenester om, hvordan vores system er integreret og altomfattende fra stempelur, webtimeplan, lønhåndtering, kasse, betalingsterminaler og bogføringsgrundlag.

”Vi har ca. 50 restauranter, men bruger kun ét system til at holde styr på løn, daglig driftsøkonomi og bordreservationer – Caspeco”.

NICLAS MÖLLER, VD, HARRYS KROGAR AB

Vi kontakter dig gerne og fortæller mere