Hoppa till innehåll

BRANSCHER

Caspeco hjälper dig att effektivisera verksamheten och förbättra lönsamheten

RESTAURANG

Av krögare för krögare
– en helhetslösning för restaurangen.

Caspeco underlättar administrationen för restauranger med en unik helhetslösning, från bordsbokning, förbeställning, förbetalning och kassa till schemaläggning, lönespecifikationer och bokföringsunderlag. Analys och statistik för alla delar knyts ihop med Caspeco AIR (Analys I Realtid).

Med ett och samma system för schemaläggning, tidsystem och löneprogram gör att du i förväg kan kontrollera att din schemaläggning håller sig inom ramarna för uppsatta mål.

Den automatiska integrationen med vårt kassasystem eller något av övriga ledande kassasystemen gör att du dagligen kan följa upp driftresultat och ta rätt beslut inför nästa dag. Du kan se försäljning och personalprocent timme för timme och jämföra verkligt utfall av försäljning och arbetade timmar mot schemaläggning, budget/prognos och föregående år.

PROAKTIVT

Caspecos system innebär också att även de driftansvariga, och inte bara ekonomikontoret, har kontroll på ekonomin, vilket gör att de själva kan se effekterna av sina beslut.

Vi flyttar uppföljningen av ekonomin från en gång i månaden till varje dag. Blicka framåt och ta rätt beslut inför nästa dag. Du kan kontrollera driftsresultatet vid stängning och få fram försäljning, personalprocent, snittnota och försäljning per arbetad timme.

Läs mer om budget och ekonomistyrning under Analys.

LÖNESYSTEM FÖR RESTAURANGBRANSCHEN

Caspecos lönesystem är enkelt att hantera och sparar både tid och pengar.
Den dagliga kontrollen medför att alla arbetade timmar kontrolleras och godkänns dagligen på löpande basis. Det ger en extremt snabb lönekörning och eliminerar fel.

Slipp allt krångel vid registrering – ny personal registrerar sig första gången de stämplar in. Personalen fyller sedan själv i personuppgifter och kontonummer i sin app. 
Ni tar enkelt fram anställningsbevis som både administratör och anställd signerar enkelt med elektronisk signering. Löneinställningar är alltid aktuella och minimilöner, OB-ersättning och kostavdrag hanteras i systemet. Det är därför fullt rimligt att göra klart lönerna första dagen i en ny månad.

Läs mer om lön under Personal.

Hotell

Helhetslösning för det lilla och stora hotellet.

Caspeco underlättar administrationen för hotell och konferensanläggningar med en unik helhetslösning av personalsystem, kassasystem, bordsbokning och konferensbokning.

Komplett personalsystem; Stämpelklocka, Schemaläggning, Löneprogram och Drickssystem med betalfil. Läs mer under Personal.

Schemaläggning, tidsystem och löneprogram – allt är samma system, vilket gör att du i förväg kan se dina schemalagda personalkostnader och att de klarar målsättningen.

Caspeco flyttar uppföljningen av ekonomin från en gång i månaden till varje dag. Blicka framåt och ta rätt beslut inför morgondagen istället för att i efterhand önska att ni gjort saker och ting annorlunda förra månaden.

  • Följ upp försäljning, personalkostnad och löneprocent i realtid
  • Försäljning och personalprocent timme för timme på de olika avdelningarna
  • Prognos med försäljning och schemalagda timmar och kostnader
  • Jämför verkligt utfall av försäljning, lönekostnad och arbetade timmar mot schemaläggning, budget/prognos och föregående år
  • Verklig lönekostnad – inga schabloner
  • Automatisk integration med de ledande kassasystemen
  • Avdelningschefer får kontroll i realtid

Få en total översikt och verktyg att styra den dagliga driften – allt från korrekt bemanning på frukosten till konferensbokningar och branschanpassade rapporter.

Läs mer under Analys.

Molnbaserad kassa på Ipad

Otroligt användarvänlig, driftsäker, flexibel och utvecklingsbar. Vi integrerar kostnadsfritt mot hotellsystem. System med integration idag är exempelvis HotSoft.

Läs mer under Kassa.

Bokningssystem

För små och stora hotellrestauranger och konferenser. Stora möjligheter att hantera både stora och små sällskap på ett enkelt, men ändå systematiserat sätt. Enkelt att följa upp och göra upplevelsen för gästen unikt bra och lönsam.

Läs mer under Gäst.

Arena

Få en total översikt och verktyg att styra den dagliga driften, från rätt bemanning till resultatet på sista raden.

EN UNIK HELHETSLÖSNING FÖR SMÅ OCH STORA ARENOR

All personal som arbetar på arenan kan enkelt registrera sig i Caspeco, oavsett om den som arbetar är anställd eller inhyrd. Ny personal kan också enkelt registrera sig på stämpelklockan första gången och via ett mailutskick komplettera sina personuppgifter. Caspeco kan sedan generera ett anställningsbevis som signeras digitalt.

Vi konfigurerar upp stämpelklockor på strategiska platser i arenan där personalen kan stämpla in, alla avvikelser mot schema måste sedan attesteras av respektive avdelningschef.

Personalen använder sig sedan av vår app där man kan se sitt schema, ansöka om pass och lägga in otillgänglighet. Är du i akut brist av personal kan du i sista minuten skicka en passförfrågan på SMS till utvald personal. Personalen svarar ja eller nej och svaret registreras direkt i programmet.

Caspeco erbjuder en unik helhetslösning för små och stora arenor: schema, tid och lön, kassa och mobile order, men också bords- och konferensbokning. Ni kan i samma bokning hantera både bokning av bord och loger, och gästerna kan själva förbeställa sin mat. Förbeställningen ger er färdiga PM och produktionslistor, och via anpassade betalningslösningar kan besökarna betala det de beställt i förväg. Caspeco erbjuder också en modern kassalösning i iPads som med integrerad mobile order kan skräddarsys efter önskemål och användas i olika delar av arenan.

PROAKTIV EKONOMI

Integrationen mellan schema, tidsystem, löneprogram, kassa och bokning gör att du i förväg kan kontrollera att ditt schema håller sig inom ramarna för uppsatta mål. Du erhåller en verklig lönekostnad, ser att du klarar målet och får en prognos med verkliga siffror istället för schabloner. Du kan dessutom dagligen följa upp driftresultat och ta rätt beslut till nästa match eller konsert. Du kan följa försäljning och personalprocent timme för timme på de olika avdelningarna och jämföra verkligt utfall mot budget/prognos och föregående år.

Caspecos system innebär att även avdelningscheferna, och inte bara ekonomikontoret, har kontroll på ekonomin, vilket betyder att de själva kan kontrollera effekterna av sina beslut. Vi flyttar även uppföljningen av ekonomin från en gång i månaden till varje dag. Blicka framåt och ta rätt beslut istället för att i efterhand önska ni gjort saker och ting annorlunda.

Läs mer om budget och ekonomistyrning under Analys.

LÖNESYSTEM SKRÄDDARSYTT FÖR ARENAN

Vi hanterar alla typer av löner – från utländska spelares expertskatt, pensioner, till ungdomsledare, kioskpersonal eller inhyrd säkerhetspersonal. Vår support, med certifierade lönespecialister, hjälper till med det mesta – lönefrågor, systemhjälp och teknisk support.

Läs mer om Lön och schemaläggning under Personal.

CAFÈ

Arbeta med att få fler gäster, inte mer administration.

Caspeco förenklar personalhantering och ger dig full kontroll över drift och ekonomi. Datadriven analys ger korrekta beslutsunderlag och du kan fokusera på att föra ditt café i rätt riktning.

CASPECO LEVERERAR HELHETEN

Ta betalt med Caspecos flexibla och iPad-baserade kassa. Vi har inga bindningstider, vilket är en garant för att vi alltid arbetar med att behålla dig som kund. Vi sitter heller inte still utan kassan blir hela tiden bättre. Genom Caspecos personalsystem slipper du kostnaden för extern lönehantering och får santidigt exakt koll på lönekostnad samt löneprocent dag för dag.
Kombinationen av Caspecos analysmodul AIR och integrationen med alla ledande kassasystem ger direkta beslutsunderlag baserade på försäljning och lönekostnad.

FULL KONTROLL VARJE DAG

Genom att flytta den ekonomiska kontrollen till de driftansvariga får de inte bara ansvar utan även direkt kontroll över vad deras beslut innebär. Dagligen attesterar avdelningsansvarig sin personals timmar och får således full koll på vad inte bara timmar utan även minuter kostar företaget. Med Caspeco AIR skapas engagerade medarbetare med förståelse för vilka varor som skapar lönsamhet. Samtidigt är det enkelt att följa hur verksamheten ligger till gentemot andra caféverksamheter i samma geografiska område. Från och med Caspeco fattar inte bara du utan även dina medarbetare snabba, lättmotiverade och korrekta beslut!

LÖNE- & SCHEMAHANTERING ANPASSAD FÖR JUST DIN VERKSAMHET

Genom stämpelklockan registreras ny personal, och genom Caspecoappen fyller de därefter i all personlig information. Du behöver bara lägga in anställningsform, position och lön. Genom e-signering blir all dokumenthantering av exempelvis arbetsgivarintyg elektronisk, säker och korrekt gentemot GDPR.
 När en anställd schemaläggs hittar den all information i appen. Driftschefen kan enkelt skicka ut ansökningsbara pass samt låta anställda byta och sälja pass genom samma app. 

I och med daglig avstämning blir lönehanteringen extremt snabb och felfri. Lönerna kan utan bekymmer göras klara första dagen i en ny månad. Självklart stödjer Caspeco både kollektivavtal samt egna avtalsformer. Vi har en support med flera licensierade lönespecialister som hjälper till med allt. Lönespecifikationer skickas i appen och den månatliga skattedeklarationen, bokföringsunderlag och kontrolluppgifter skapas automatiskt.

Du fokuserar på att utveckla din verksamhet, Caspeco administrerar. Vi hälsar dig välkommen till en värld med fokus på det viktiga. Dina gäster!

ÖVRIGA BRANSCHER

Det har visat sig att Caspeco även effektiviserat och ökat lönsamheten inom andra branscher än vad som från början var vår målgrupp.

CASPECO - FLEXIBILITET FÖR MÅNGA BRANSCHER

Vi finns representerade inom detaljhandel, golfbanor, bagerier, byggbranschen, idrottsföreningar och tjänstemannasektorn med flera.
Grundläggande löneinställningar och OB-regler är anpassningsbara, både på system- och individnivå. Även artikelregister och vyer i kassan går enkelt att justera.

Våra bokningssystem hanterar alla typer av bokningar, från enklare bordsbokningar till komplexa bokningar inom verksamheter som erbjuder varor och tjänster över flera dagar. Analysverktyg ger uppföljning i realtid och erbjuder både funktion för budgetering och ekonomiska rapporter.

Läs mer under Produkter & Tjänster om hur vårt system är integrerat och heltäckande, från stämpelklocka, webbschema, lönehantering, kassa, betalterminaler och bokföringsunderlag.

”Vi har cirka 50 restauranger men använder oss bara av ett system för att hålla kontroll på lön, daglig driftekonomi och bordsbokningar – Caspeco.”

Niclas Möller, VD, Harrys krogar AB

Vi kontaktar dig gärna och berättar mer