Hoppa till innehåll

Visita HRF – OB-värden, minimilöner och kostavdrag finns nu tillgängligt i systemet.
Visita Unionen/HRF Övriga grundavtal (ej hängavtal) – Uppdatering sker så snart information finns tillgängligt.
Handels – Minimilönerna för handelsavtalet kommer ej att uppdateras automatiskt, i samband med godkännande av berörda anställda kommer ni att uppmanas att uppdatera dessa manuellt.

Avtalsändringar för övrigt kollektivavtal – skicka information till

Sänkt ålder för avsättning till tjänstepension – Från och med december löneperiod gör vi första sänkningen från 25 till 24 år.
Denna sänkningen utgår ifrån en överenskommelsen om bättre pensionsvillkor mellan SAF-LO, Svenskt Näringsliv och PTK. Överenskommelsen är fortfarande preliminär då den är villkorad till att samtliga kollektivavtal följer märket. Vi inför ändringen baserat på att vårt grundavtal följer märket.

Hur påverkar lönehöjningarna anställda inkopplade i en korttidsperiod?
Löneminskningen följer höjningen av den anställdes lön enligt den procent som den anställde är permitterad. För mer information se instruktionen om korttidspermittering här.

Övriga frågor om kollektivavtal, lönekartläggning, garantilöner etc. hänvisar vi till respektive arbetsgivarorganisation.