Hoppa till innehåll
boka-200

Nu finns en rapport på plats som stöd för er rapportering, instruktionen finner ni här.

Några förtydliganden gällande rapporten:

  • Avstämningen görs för tre månader i taget (exempelvis mars –  maj), ni behöver skapa en rapport per löneperiod, det vill säga tre rapportera för att kunna rapportera avstämningen.
  • Fältet ordinarie lön och innehåller den anställdes tim- respektive månadslön från jämförelsemånaden (exempelvis december om stöd från mars), arbetade timmar och OB från stödmånaden (exempelvis mars), frånvaro borträknad.
  • Fältet lön under korttidsarbete är samma som fältet ordinarielön men med den löneminskning som korttidsarbetet ger.
  • Båda dessa fält har inte något med den faktiskta rapporterade bruttolönen att göra. Dessa siffror är skapade baserat på Tillväxtsverkets anvisningar.

Om ni har frågor angående rapportering ber vi er kontakta Tillväxtverket direkt på Telefonnummer: 08-681 91 00