personalsystem restaurang

Hur väljer man leverantör av personalsystem?

Erik Friberg
Personal
Lönsamhet

Hur väljer man leverantör av personalsystem?

Personalsystem & lönesystem för restaurang och upplevelseindustrin är ett brett område. Här samsas ”hårda” frågor som schema och lön med ”mjuka” frågor kring rekrytering och trivsel. Så här kan ni tänka när ni ska välja leverantör.

Eftersom personalen i många fall är ett företags både viktigaste och dyraste resurs bör man se på valet av personalsystem ur två huvudvinklar: dels är det givetvis av yttersta vikt att dessa system fungerar bra på egen hand, men minst lika viktigt är att de fungerar med andra produktions- och affärssystem eftersom det på många sätt kan hjälpa er att optimera driften och skapa lönsamhet och nöjda medarbetare.

Fyra viktiga punkter att fundera kring när ni ska välja personalsystem till krogen, hotellet, caféet eller upplevelseföretaget:

Anpassat för er verksamhet

Systemet bör vara anpassat för er verksamhet. Personalsystem är ett väldigt brett och generellt område så välj en leverantör jobbar kan er bransch. Kolla med dina branschkollegor och se vilka system de använder.

Få leverantörer

Det kan finnas fördelar med att välja så få leverantörer som möjligt för schemaläggning, lön, tidrapportering och andra delar av personalsystemen. Det sparar tid, förenklar inloggning och support, minimerar antalet integrationer och innebär ofta smarta synergier.

Etablerad support

Se till att systemleverantören du väljer har en etablerad support som hjälper dig vid behov – och att de kan hjälpa er med vidareutveckling och särskilda behov ni har i er verksamhet.

Användarvänlighet

Satsa på ett användarvänligt system. Användarvänlighet är viktigt ur flera aspekter, inte minst för att on-boarding och utbildning går mycket snabbare. Dessutom minskar risken för frustration och misstag bland medarbetarna.