personalsystem restaurang

Hur väljer man leverantör av personalsystem?

Erik Friberg
#
Personal
#
Lönsamhet

Hur väljer man leverantör av personalsystem?

 

Personalsystem för krog och upplevelseindustrin är ett brett område. Här samsas ”hårda” frågor som schema och lön med ”mjuka” frågorkring rekrytering och trivsel. Så här kan ni tänka när ni ska välja leverantör.

 

Eftersom personalen i många fall är ett företags bådeviktigaste och dyraste resurs bör man se på valet av personalsystem ur tvåhuvudvinklar: dels är det givetvis av yttersta vikt att dessa system fungerarbra på egen hand, men minst lika viktigt är att de fungerar i samklang medandra produktions- och affärssystem eftersomdet på många sätt kan hjälpa er att optimera driften och skapa lönsamhet ochnöjda medarbetare.

 

Här är fyra viktiga punkter att fundera kring när ni skaväljer personalsystem till krogen, hotellet, kaféet eller upplevelseföretaget:

1. Systemet bör vara anpassat för er verksamhet.Personalsystem är ett väldigt brett och generellt område så välj en leverantör jobbarmot er bransch. Kolla med dina branschkollegor och se vilka system de använder.

 

2. Det kan finnas fördelar med att välja så få leverantörersom möjligt för schemaläggning, lön, tidrapportering och andra delar avpersonalsystemen. Det sparar tid, förenklar inloggning och support, minimerarantalet integrationer och innebär ofta smarta synergier.

 

3. Se till att systemleverantören du väljer har en etableradsupport som hjälper dig vid behov – och att de kan hjälpa er medvidareutveckling och särskilda behov ni har i er verksamhet.

 

4. Satsa på ett användarvänligt system. Användarvänlighet ärviktigt ur flera aspekter, inte minst för att onboarding och utbildning gårmycket snabbare. Dessutom minskar risken för frustration och misstag blandmedarbetarna.