restaurang lönsamhet

Hur en leverantör kan öka er lönsamhet

Krister Fingal
Lönsamhet

Hur en restaurang och besöksnäringen kan öka sin lönsamhet

Affärssystem kan ha olika syften. Vissa leverantörer fokuserar på kvalitet, andra på effektivitet, några på nyskapande etc. Givetvis leder alla förbättringar förr eller senare till bättre lönsamhet. Men det finns också leverantörer som sätter just lönsamheten i främsta rummet.

Om lönsamheten är en prioritet även för er så finns det sätt att undersöka om leverantören och ni kommer att passa ihop. Vi kan dela frågorna ni bör ställa – till er och till leverantören – i två områden: Försäljning (intäkter) och Produktion (kostnader).

Försäljning

Det är lätt att tro att affärssystem på sin höjd kan effektivisera verksamheten och därmed spara tid och pengar, och det är sant. Men bra system och leverantörer kan också öka din försäljning och dina marginaler. Leta efter en leverantör som fokuserar på lönsamhet och fråga dem exakt hur de gör det: på vilka sätt kan leverantören öka dina intäkter? Kan systemen hjälpa er till merförsäljning, bättre marginaler och ökad kundkännedom och gästnöjdhet? 

Produktion

Att spara tid, få ordning och reda och undvika frustration är ofta viktiga parametrar när man väljer ett affärssystem. Det ska vara enkelt för alla att förstå, och göra driften smartare. Det kommer snabbt att spara dig både tid och pengar. Men riktigt smarta system har också funktionalitet specifikt för att minska kostnaderna. Några exempel kan vara en smart schemaläggning som ser till att ni inte överbemannar – eller ett system som berättar för er vilka produkter ni har bäst marginaler på eller bör sälja inom kort för att undvika svinn. 

De system som kan ge er både ökade intäkter och sänka kostnader är sällan de billigaste – men de är ändå de mest lönsamma. För er som entreprenörer och krögare krävs bara att ni börjar se affärssystemen som viktiga verktyg och inte bara som kostnader. Det handlar till syvende och sist om vilka värden du kan skapa med systemet.