Bild på expresskassan

Vad krävs för att bli ett godkänt kassasystem?

Kassa
Nyheter
Lönsamhet

Vad krävs för att bli ett godkänt kassasystem hos Skatteverket?

Enligt skatteförfarandelagen (SFL) ska ett kassaregister vara certifierat. För att uppfylla kravet enligt Skatteverket gäller det att kassaregistret är tillverkardeklarerat samt har en kontrollenhet eller kontrollsystem (Skatteverket, 2022).

Hur blir ett kassaregister tillverkardeklarerat?

Det är Skatteverkets föreskrifter som styr och måste uppfyllas för att ett kassasystem skall godkännas som tillverkardeklarerat. Kassaregistret måste uppfylla kraven i föreskrifterna för att certifieras. Tillverkardeklarationen visar därmed att kraven i föreskrifterna stämmer överens med kassaregistret (8 kap. 1 § SKVFS 2014:9).

Som restaurangägare är det viktigt att säkerställa att du använder ett kassaregister som uppfyller lagkraven. Det betyder att ett kassaregister på ett tillförlitligt vis kan uppvisa alla registreringar som har gjort samt de programmeringar och inställningar som utgör behandlingshistorik enligt bokföringslagen (1999:1078) (39 kap. 8 § SFL).

Vad menas med kontrollenheter och kontrollsystem?

Det som menas med kontrollenhet och kontrollsystem är funktionen att på ett säkert sätt kunna bevara kassaregistrets kvittodata för Skatteverkets kontrollverksamhet. Lagstiftningen avser att säkerställa säkerhet som anses nödvändig för att bevara kvittouppgifter som registreras i kassaregistret för att kunna uppnå den säkerhet skattekontrollen kräver. Kvittodatan måste därmed föras över till en kontrollenhet eller till ett kontrollsystem löpande.

Vad händer om jag använder ett kassaregister som inte är godkänt?

Om du använder ett kassaregister som inte är godkänt av Skatteverket betyder det att du använder en kassa som inte följer den svenska lagen om kassaregister korrekt. Som konsekvens riskerar du en kontrollavgift (böter) om kassaregister och certifierad kontrollenhet inte är godkända av Skatteverket (Skatteverket, 2022). 

Genom att använda Caspecos kassasystem behöver du aldrig oroa dig för kontroller av skatteverket, oavsett om du använder kassa, expresskassa eller mobila betalningar. Vi assisterar er genom att alltid registrera era kassaenheter till Skatteverket när vi är ute hos er för installation och utbildning.

Du hittar Caspeco på Skatteverkets lista med Tillverkardeklarerade kassaregister här.

Beställ din expresskassa här

Obs denna artikel är enbart en förenklad sammanställning av de grundläggande principer och lagar som gäller för kassaregister enligt Skatteverket. Vänligen läs på i källhänvisningarna för fördjupad kunskap om varje paragraf, lag och reglering.

Läs mer om Expresskassans många fördelar.