Hoppa till innehåll

Skattetabeller (december löneperiod) – Lades in i systemet 2020-12-10

Kilometerersättningar, traktamentes ersättningar – Så snart informationen blir tillgänglig hos skatteverket lägger vi ut dessa.

FORA – Rapporteringen av slutliga löner sker mellan den 4/1 till 31/1 på Foras hemsida. Se instruktion och film.

Kostförmån (januari löneperiod) – Uppdateras i samband med programrelease den 15/1.

Medlemsuppgifter till Svenskt Näringsliv – Rapportering görs enligt utskick från Svenskt Näringsliv.
I samma utskick framgår även vilken årsarbetstid som ska användas när rapporten medelantalet anställda skapas i systemet. Observera att den just nu föreslagna årsarbetstiden avser 2020.
Se instruktion.