Hoppa till innehåll

Skattetabeller (december löneperiod)– Dessa uppdateras vid release 16/12.

Kostförmån (januari löneperiod) – Uppdateras i samband med programrelease i mitten på januari 2021.

Observera att om ni använt löneart Manuellt kostvärde behöver ni själva uppdatera dessa.

FORA – Rapporteringen av slutliga löner sker mellan den 4/1 till 31/1 på Foras hemsida.

Medlemsuppgifter till Svenskt Näringsliv – Rapportering görs enligt utskick från Svenskt Näringsliv.
I samma utskick framgår även vilken årsarbetstid som ska användas när rapporten Medelantalet anställda skapas i systemet. Observera att den föreslagna årsarbetstiden avser 2020.