Hoppa till innehåll

Riksdagens beslut om att sänka arbetsgivaravgiften till 19,73 % för ungdomar som under 2021 har fyllt 18 år men inte 23 år har vunnit laga kraft per 5/2. En systemuppdatering är gjord den 9/2 som stödjer detta. Vad påverkas i systemen efter ändringen är gjord?• Bokföringsunderlaget kommer att ändras.• Underlaget till Arbetsgivardeklarationen (AGI) i systemet…

Läs mer

Registrera egna timmar Anställda kan ges rätten av löneadmin att lägga in egna timmar via timrapport och dagsavstämning. Den anställde får samma behörighet men enbart behörighet till sig själv.  Rättigheterna sätts under fliken Behörigheter personal som hittas under Inställningar.  Möjlighet att välja alla undernoder i schemat Nu finns möjlighet att välja alla noder för motsvarande position i organisationen i…

Läs mer

Ej timbank För anställda utan timbank kommer den avtalade tiden att redovisas som arbetad tid på lönespecifikationen och även användas i lönestatistik.  Förbättrade pensionsförmåner Från och med januari löneperiod görs den bokföringsmässiga FORA avsättningen på anställda från och med 24 års ålder istället för 25 års ålder enligt överenskommelsen om förbättrade pensionsförmåner.

Läs mer

I denna release av Business Control så börjar vi rulla ut det nya artikelkonceptet ”Paketartikel”. Det möjliggör att skapa artiklar vars pris byggs av dess underartiklars pris. Detta gör att ni ex. kan visa en artikel och ett pris i offerten mot kund men att det bakom det priset egentligen ligger pris från ett antal…

Läs mer