Från och med 1 augusti 2019 sänks arbetsgivaravgifterna för anställda mellan 15 och 18 år. På ersättningar upp till 25 000 kr per månad betalas endast ålderspensionsavgiften på 10,21%.    OBS: Arbetsgivaravgift ungdom bokförs som standard mot konton D7510 och K2730, vänligen kontakta vår support om ni vill ändra detta.