Använd data för att förutspå framtiden

Planering, uppföljning och koll på siffrorna kan avgöra om ett företag lyckas på lång sikt. Med Caspeco Analys kan du se hur varje dag, månad, säsong och år har lyckats. Följ enkelt från telefonen hur intäkter och utgifter varierar.

Caspeco Analys är integrerat i både Caspeco Lön och Caspeco Boka samt i marknadens alla ledande kassasystem. Det innebär att vi varje dag kan visa dig hur det har gått med korrekta siffror. Vi mäter de olika avdelningarna separat, så att varje avdelning ska kunna utvärdera just sin del av verksamheten.

Du kan välja att styra och utvärdera verksamheten efter uppsatta målvärden, prognoser, budget eller föregående år. I vår benchmarktjänst kan du jämföra dig med både branschen och internt. Vi visar hur verksamheten ligger till avseende de viktigaste nyckeltalen, samt hur den har utvecklats jämfört med föregående år.

I analystjänsten Caspeco AIR kan du vrida och vända på alla data och skapa i princip vilka analyser du vill. Saknas data i systemet kan den importeras till analysplattformen, så att alla analyser finns på ett och samma ställe.

Med Caspeco Webbanalys kan du följa försäljning och lönekostnader i realtid från telefonen eller surfplattan.