Se vad du måste sälja för att hålla löneprocenten nere

Schemaläggning kan vara ett gissel. Caspeco Schema löser problemet med snabb överblick av både behov och tillgänglighet i ett system som är lika enkelt för dig som för personalen.

Caspeco Schema skapar en bra överblick över hur stationen ser ut och det är lätt att se vem som ska göra vad. Det finns många likheter med Excel och det är precis lika lätt att kopiera eller flytta pass som man förväntar sig.

Det finns fler fördelar med systemet: Är du nöjd med ett schema så kan du kopiera ut det över era veckor. Varför inte rotera schemat direkt, så att du får ett rullande schema för en eller flera stationer som du justerar när det behövs? Tiden du sparar kan du lägga på att driva din verksamhet.

Med onlineschema ser personalen schemat i sin telefon och du bestämmer för vilka veckor schemat ska visas. Personalen kan även se kollegors scheman, läsa nyheter och ta del av publika eller personliga dokument. De kan även få sina lönespecifikationer direkt till appen eller läsa sin timrapport över godkända pass.

Med ansökningsbara pass är den tiden förbi där schemaläggaren behövde ringa och jaga extrapersonal om någon blivit sjuk. Skapa enkelt ett pass och skicka ut sms eller push-notiser till behörig personal och se ansökningarna komma in medan du arbetar. Du väljer den som passar bäst.

Arbetar du med årsarbetstid eller veckoavstämning kan du enkelt se hur en anställd borde vara schemalagd och hur den arbetar inom perioden. Period- översikten visar även all differens mot schemat, som förseningar eller tidig hemgång. Du kan även enkelt stämma av schemat och se varningar för vilka regler och avtal ni bryter mot när ni schemalägger.

Finns det behov av att anställa personal eller kanske ta in säsongsarbetare lägger du vår jobbansökningslänk på företagets webbsida och får in ansökningarna direkt i systemet. Prioritera, läs CV och personliga brev. Du kan kommunicera med sökande och avvisa eller anställa direkt.