tid-200

P.g.a. problem med en av våra servrar kan det hända att in- och utstämplingar har registrerats dubbelt den 18:e juli mellan kl 10-13.
Inga stämplingar ska saknas, och vi har rensat bort uppenbart dubblerade tider, men det kan fortfarande förekomma avvikelser varför vi ber er att kontrollera stämplingar under denna tidsperiod extra noga.