Caspeco AB startades 2006 och har sedan dess vilat på samma grund.

Vision

En verksamhets ekonomi ska naturligt ständigt förbättras genom att medarbetarna har förståelse och möjlighet att göra skillnad.

Affärsidé

Vi erbjuder system och support som gör arbetet enkelt, effektivt och lönsamt.