Avgörande för att leverera hög kvalitet i såväl produkter som tjänster är att ställa lika högra krav på våra partners som på våra egna medarbetare. Caspeco har i dag ett tjugotal partners, samtliga noga utvalda och validerade. Utgångspunkten är ett kontinuerligt samarbete; dels för att säkra leveransen, men även ständigt förbättra våra produkter och tjänster.