Nyheter portalen

2018-02-06

tid-200
Idag släpper vi en funktion som gör det möjligt för arbetstagare att komma åt sina lönespecifikationer och signerade dokument även efter avslutad anställning. Loggar de in i ett bolags system är det dessa dokument som är expanderade men de kommer även åt dokument från system där de inte längre är aktiva. Det betyder att arbetsgivaren alltid kan hänvisa anställda till Caspecos portal för signerade dokument och lönespecifikationer förutsatt att det är så man kommunicerat dessa filer.

Arbetande skolungdomar?

2018-01-26

lon-200
Glöm inte bort att begära in jämkningsbeslut för inkomståret 2018 samt uppdatera systemet.
skolungdom

Instruktioner vid årsskifte

2017-12-20

boka-200
Vi har här sammanställt några nyttiga instruktioner som kan hjälpa er:

Kontrolluppgifter – ska rapporteras senast 31/1 (Film)
Avstämning KU
FORA – kan rapporteras mellan 2/1-31/1 (Film)
Medelantalet anställda

Nyheter i Caspecos dricksfunktion

2017-12-12

lon-200
Min dricks: Vi har utökat ”Min dricks” där personalen kan följa sin egen dricks. Nu kan man se både intjänad och utbetald dricks ner på dagsnivå. En nyhet är också att man nu ser sin totala intjänade dricks per bolag om man får dricks från flera arbetsgivare utan att behöva växla arbetsplats i portalen eller appen.

Har man varit anställd och sedan slutat finns nu också stöd för att den anställde skall kunna se sin dricks även på arbetsplatser där man inte längre är anställd. Man har då tillgång till ”Min dricks” men övriga funktioner är inaktiverade för personen hos den specifika arbetsgivaren. Detta så att den anställde skall komma åt sitt underlag inför deklarationen.

Nyheter bokning

2017-12-12

boka-200
Fakturering

Samfakturering
– Nu kan ni skapa Samfakturor för en kund med bokningar/beställningar på olika dagar, olika kontakter (referenspersoner) mm. Kontakta Caspeco Support för mer information.
Artikelsortering på fakturan
– Artikelsorteringen på fakturorna är blir nu default i kronologisk ordning men kan ändras till artikelkategoriernas sorteringsordning.

Se länk för mer info

Support

Telefon: 018-10 00 18

E-post: es.oc1519442062epsac1519442062@ofni1519442062

Öppet mån-fre: 09:00-16:30

Förslagslåda

Ditt namn (obligatorisk)

Din epost (obligatorisk)

Förslag

Företag/Meddelande