Den särskilda löneskatten på lön och annan ersättning slopas för anställda som fyllt 65 år vid årets ingång. Ändringen gäller från och med 1 juli 2019.