lon-200

Sänkta arbetsgivaravgifter för skolungdomar
Från och med 1 augusti 2019 sänks arbetsgivaravgifterna för anställda mellan 15 och 18 år. På ersättningar upp till 25 000 kr per månad betalas endast ålderspensionsavgiften på 10,21%.

Särskild löneskatt slopas
Från och med den 1 juli 2019  slopas den särskilda löneskatten (arbetsgivaravgiften) på lön och annan ersättning för anställda som fyllt 65 år vid årets ingång.