Aktuelltsidan har blivit helt omarbetad och designad för att på ett enkelt sätt visa det som en användare behöver uppmärksammas på och jobba med i systemet.
Istället för långa listor visas endast en siffra som indikerar om något behöver åtgärdas, och genom att klicka på siffran kommer man till en separat vy eller del av systemet där detta kan hanteras. Nyhetslistan visar nu också endast ett sammandrag av längre nyheter och dessutom indikeras det på ett motsvarande sätt som för meddelanden vilka nyheter man ännu inte läst, dvs klickat på och öppnat.

aktuelltvy