“AV krögare, för krögare”

”Vi har cirka 50 restauranger men använder oss bara av ett system för att hålla kontroll på lön, daglig driftekonomi och bordsbokningar. Och det är Caspecos.

Med Caspecos system har vi även möjligheten att via webben automatiskt ”benchmarka” våra krogar mot varandra. Det har blivit verklighet tack vare vårt långa samarbete där vi och andra krögare fått gehör för våra synpunkter och kunnat påverka Caspecos utveckling. Och då inte bara av system och programvara, utan även när det gäller våra behov av utbildning och support.

Caspeco är i dag en av våra mest uppskattade partners och har en stor del i vår mycket positiva utveckling. Varje år hälsar vi nya Harryskrogar välkomna, som redan vid uppstart, via Caspeco, får utbildning av system och tankesätt för att hålla kontroll på den dagliga driften. Vår samsyn på både hårda och mjuka värden har gjort att vårt samarbete blivit långvarigt och kommer att så att förbli.”

Niclas Möller
VD, Harrys AB

Sida 1 av 41234