Vår Support är verkligen navet i organisationen. Vi har extremt bra svarstider, får alltid mycket beröm för vårt servicetänk och bemötande och har ett otroligt driv och tempo i hanteringen av ärenden.

Vi hjälper både våra kunder och andra avdelningar på Caspeco med rena supportärenden, beställningar, utbildningar, merförsäljning och specialistkompetens inom våra olika områden. Mellan 3000-4000 ärenden hanteras via vår support varje månad. Det är ett varierande och tempofyllt jobb med mycket kundkontakt där en dag inte är den andra lik. Det är kul att jobba på Support!

Supporten är uppdelad i 1st- & 2nd-line Support. 1st-line är ”single point of contact” och svarar på alla inkommande samtal till Caspecos växel, registrerar alla ärenden och hanterar enklare ärenden som går snabbt att lösa.

Ärenden som inte 1st-line ska eller kan hantera läggs över till 2nd-line där man har mer tid till avancerade felsökningar, utredningar och ren IT-support. 2nd-line hanterar även uppgraderingar, drift och visst underhåll.

Utanför öppettider har vi en uppskattad beredskap via vår Jour som hanterar akuta driftskritiska ärenden på kvällar och helger

support