kugghjul-200

I vår senaste version av stämpelklockan inaktiverade vi funktionerna historik och schema i stämpelklockan. Detta beror framförallt på att vi inte vill att någon som har en kollegas personnummer ska kunna se deras schema eller arbetade pass. Men det beror även på att ni som arbetsgivare ska kunna veta att det bara är de scheman som ni valt att visa ska synas och enbart de godkända tiderna i timrapporten. Personalen hittar alltid sina aktuella scheman och timrapporter i appen och det är också dit vi kommer hänvisa de anställda när vi släppt nästa version av klockan.