Med denna funktion aktiverad visas enbart personer som ska arbeta i schemat. Schemat varnar tydligt att frånvaropass är dolda.

dölj frånvaor