lon-200

Nu är det dags för lönerevision och under funktioner finns en matris som underlättar för dig när du sätter nya löner.

Nu kan vi även räkna retroaktiva löner, se instruktionen här